Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
ESTONYA’YA ÇERKES SOYKIRIMI’NI TANIMASI İÇİN BAŞVURU
10 Mayıs 2015 Pazar Saat 19:18
Bütün dünyadan Çerkes aktivistler, Estonya’ya, Rus İmparatorluğu tarafından gerçekleştirilen Çerkes Soykırımını tanıması için,08.05.2015 tarihinde yeni bir müracaatta bulundular. Başvuru, Estonya Cumhuriyeti Başkanı Toomas Hendrik ILVES, Estonya Parlamentosu (Riigikogu) Başkanı Eiki NESTOR, ve Estonya Başbakanı Taavi RÕİVAS’a gönderildi.
 
 
Bütün dünyadan Çerkes aktivistler, Estonya’ya, Rus İmparatorluğu tarafından gerçekleştirilen Çerkes Soykırımını tanıması için,08 Mayıs 2015 tarihinde yeni bir müracaatta bulundular. Başvuru, Estonya Cumhuriyeti Başkanı Toomas Hendrik ILVES, Estonya  Parlamentosu (Riigikogu) Başkanı Eiki NESTOR, ve Estonya Başbakanı Taavi RÕİVAS’a gönderildi.
 
Estonya’ya yapılan başvuru, Ukrayna(http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3371),Polonya(http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3376)ve Litvanya (http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3386) başvurularının ardından yapılmıştır.
 
 
Bütün dünyadan, sayıları giderek artan Çerkes aktivistlerin, soykırımın tanınması için yeni başvurular yapmaları bekleniyor.
 
 
 
Aşağıda, çeşitli dillerde, Estonya başvurusu metni okunabilir.
 
   
NEW FILING WITH ESTONIA TO RECOGNIZE THE CIRCASSIAN GENOCIDE
 
Circassian activists throughout the world have filed a new application with Estonai, on 08.05.2015 to recognize the Circassian Genocide committed by Russian Empire. Application was submitted to Toomas Hendrik ILVES, Eiki NESTOR and Taavi RÕİVAS who are President of Estonia, President of the Estonian Parliament “Riigikogu”and Prime Minister of Estonia respectively.
 
Application to Estonia is a sequential application after Ukraine (http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3371), Poland (http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3376) and Lithuania (http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3386) submissions. 
 
It is expected that increasing Circassian activists accross the world are going to file new submissons to recognize.
 
Estonia application is ready to be read in different languages in below.
 
 
 
 
Cherkessia.net, 10 Mayıs 2015
 
 
 
****
 
 
08.05.2015
 
Tema Ekstsellents Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik ILVES
 
Tema Ekstsellents Riigikogu esimees Eiki NESTOR
 
Tema Ekstsellents Peaminister Taavi RÕIVAS
 
 
Palve tunnistada Venemaa Keisririigi toime pandud tšerkessi rahva genotsiidi
 
18. ja 19. sajandil toimus tšerkessi genotsiid, kus Venemaa Keisririik tappis märgatava enamuse tšerkesse, et võtta endale meie, tšerkesside kodumaa. Ellujäänud sunniti kodumaalt lahkuma – deporteeriti ja aeti üheskoos eksiili ning, nagu Venemaa Keisririik kavandas, surid teel eksiili sajad tuhanded. Vene kindralite ja Vene võimude motoks oli, et Venemaa Keisririigil oli vaja „tšerkesside maad, mitte tšerkesse endid”.
 
Eksiili saatmine jätkus ka pärast 1864. aastat eri ettekäänete ja kattevarjude all – kasutati igasuguseid survemeetodeid, et lahkuksid ka need vähesed tšerkessid, kes veel kodumaale olid suutnud jääda. Peale pealtnägijate avaldatud dokumentide on seda kinnitavad dokumendid olemas ka arhiivides.
 
Praeguseks elab ühel väikesel osal ajaloolisest Tšerkessimaast laiali paisatuna veel vaid üks kümnendik (u 700 000) tšerkessidest. Tšerkessid on küll üks rahvus, aga nõukogude võim ja selle järeltulija – Venemaa Föderatsiooni – juhtkond on sundinud neid elama üksteisest lahus, eri poliitilistes üksustes eri nime all, nagu nad oleksid eri rahvusest ja üksteisega mitteseotud.
 
Praeguseks ajaks on tšerkesside genotsiidi tõttu 90% tšerkessidest sunnitud elama väljaspool oma kodumaad – laialipaisatuna enam kui 50 riiki üle maailma. Eksiilis on tšerkesside üks fundamentaalne inimõigus – „põlisrahva õigus olla ühenduses oma maaga” – samahästi kui olematu. Venemaa Föderatsioon ei luba eksiilis tšerkessidel oma kodumaale naasta ka arvestatavatel humanitaarsetel põhjustel. Venemaa Föderatsioon isegi ei kaalu Süüria tšerkesside taotlust naasta kodumaale, et pääseda surmaohust neile võõras kodusõjas, kus nad on jäänud kahe vaenutseva poole tule vahele.
 
Peale selle on aktivistid, kes väljendasid oma arvamust tšerkessi küsimuse kohta täiesti demokraatlikult, seaduslikult ja rahumeelselt, kinni peetud, neid on taga kiustatud ja survestatud nii avalike kui ka varjatud ähvardustega. See jätkub eri moel praegugi.
 
Venemaa Föderatsiooni üksuste – Kabardi-Balkaari Vabariigi ja Adõgee Vabariigi – parlamendid võtsid vastavalt 07.02.1992. a ja 29.04.1996. a vastu otsused nr 977–XII-B ja nr 64-1, millega tunnistati tšerkesside genotsiidi, mis toimus 101 aastat kestnud Vene ja tšerkessi sõjas, ja mõisteti see hukka. Samuti paluti tšerkessi genotsiidi tunnistada Venemaa Föderatsioonil.
 
Tšerkesside palvel jõudis Gruusia parlament 20.05.2011 kokkuleppele tunnistada tšerkesside genotsiidi ja nii sai Gruusiast esimene seda tunnistanud ÜRO liikmesriik.
 
Gruusia parlamendi otsuse kohaselt pani Venemaa Keisririik aastatel 1763–1864 toimunud sõja ajal toime ka tšerkesside vastu suunatud etnilise puhastuse nende kodumaal, asendades nad riikliku poliitika alusel venelastega. Tsiviilisikute karistamiseks mõeldud sõjategevuse alustamisega hävitati sõltumatute pealtnägijate sõnul täielikult suur osa tšerkessi elanikkonnast. Tsiviilelanikkonna seas tekitati kunstlikult nälg ja levitati nakkushaigusi.
 
Gruusia parlament teatas kooskõlas Haagi 18.10.1907. a konventsiooniga (IV) ning 1948. a konventsiooniga genotsiidi kui kuriteo ennetamise ja selle eest karistamise kohta, et tšerkesside vastu suunatud teod olid genotsiid.
 
Tšerkessi inimõiguslased üle kogu maailma esitasid 21.06.2014. a Ukraina valitsusele palve tunnistada tšerkessi genotsiidi. Ukraina valitsus vastas, et Tema Ekstsellents Ukraina president Petro Porošenko andis Ukraina välisministeeriumile korralduse seda küsimust uurida. Oma 07.07.2014. a vastuses andsid ministeeriumi esindajad teada hr Porošenko korraldusest ja sellest, et parlamendisaadik Oleg Lyaško on esitanud ülemraadale eelnõu nr 4203 „tšerkesside genotsiidi käsitlemise ja tunnistamise kohta”. Eelnõu eesmärk olevat „algatada poliitiline ja seadusandlik protsess, millega tunnistada tšerkessi (adõgee) rahva genotsiidi, mis oli tingitud Venemaa Keisririigi koloniaalpoliitikast aastatel 1763–1864, ning toetada protsessi teaduslike ja ajalooliste andmetega”. Parlamendisaadik Dmõtro Volodimirovitš Ukraina ülemraada uuest koosseisust uuendas seda eelnõu 13.02.2015. a numbri 2140 all. Seda menetleb inimõiguste, rahvusvähemuste ja rahvusvaheliste suhete komisjon.
 
Ameerika Ühendriikide New Jersey osariigi haldusüksused Wayne, Prospect Park ja Haledon tunnistasid tšerkesside genotsiidi 21.05.2014, 19.07.2017 ja 17.07.2014 kindlatel alustel.
 
Tšerkessi inimõiguslased kogu maailmast esitasid 11.11.2014 ka Poolale palve tunnistada tšerkessi genotsiidi.
 
Viimane tšerkessi genotsiidi tunnistamise palve saadeti 11.03.2015 Leedule. 30.03.2015 saadetud vastuses andis Leedu Vabariigi presidendi Dalia Grybauskaitė kantselei teada, et taotlus on kätte saadud ja edastatud välisministeeriumisse, sest see küsimus on nende pädevusalas. Peaministri Algirdas Butkevičiuse büroolt saadud vastuses rõhutati, et taotlus edastati peaministrile isiklikult.
 
Tšerkessi küsimus on probleem, mis tekkis tšerkesside genotsiidi ja eksiili tõttu ning selle lahendamise kohustus lasub Venemaa Föderatsioonil. Selgus, et Venemaa Föderatsioon kasutab veel 21. sajandilgi tšerkesside küsimuses samu argumente, nagu Venemaa Keisririik, ja käitub samamoodi kõikide asukatega okupeeritud Krimmis, mis on Ukraina territooriumi osa, tuues alusetult ettekäändeks vene keelt kõnelevate inimeste rõhumise Ida-Ukrainas, ent tegelikult soovides okupeerida kogu Ukraina, ning ähvardab pärast seda avalikult Poolat ja Ida-Euroopat. Venemaa Föderatsioon on toonud vana aja tava vallutada maid okupeerimisega tänapäeva, tekitades kogu maailmas hämmastust.
 
Kuna Eesti oli esimene riik, kes kuulutas end 1988. aastal Nõukogude Liidust eraldunuks, on see tšerkesside jaoks tähtis riik. Tšerkesse ja eestlasi ühendavad nende vabaduspüüdlused. Aastatel 1987–1991 toimunud laulva revolutsiooni käigus laulsid eestlased rahvuslikke laule, mille nõukogude võim oli ära keelanud. Tšerkessid kogu maailmast korraldasid rahumeelseid demonstratsioone 2014. aasta Sotši taliolümpia vastu, sest tšerkesside genotsiid toimus ka Sotšis, mis oli Tšerkessimaa osa. Üks demonstratsioon toimus Tšerkessi Vabariigi osaks olnud Kabardi-Balkaari Vabariigi pealinnas Naltšõkis, kus Venemaa julgeolekujõud selle rahumeelse demonstratsiooni jõuliselt laiali ajasid ning demonstrante arreteerisid ja piinasid. Arreteeritud tšerkessid laulsid kohutava piinamise ajal eepilist kangelaslaulu „Nart Badinoqua”.
 
Tšerkessi küsimus on nii väärtuste küsimus kui ka rahvusliku ja rahvusvahelise iseloomuga küsimus, mistõttu peame Tšerkessimaad Lääne-, Musta ja Kaspia mere piirkonna riigiks. Bordžomi deklaratsiooni kohaselt pooldavad tšerkessid Euroopa väärtusi.
 
 
Meie, allakirjutanud, esitame Teie Ekstsellentsile aupaklikult oma palve tunnistada tšerkessi genotsiidi.
 
 
1 HAPI CEVDET YILDIZ- BANDIRMA/TÜRGI.
2 MAHMUT BI- BURSA/TÜRGI.
3 KHUADE ADNAN – MAYKOP/CIRCASSIA.
4 ADEL BASHQAWI – AMMAN/JORDAN.
5 MERETIKO KENAN KAPLAN- ISTANBUL/TÜRGI 
6 DR. NUSRET BASH-ISTANBUL/TÜRGI 
7 IYAD YOUGHAR- AMEERIKA ÜHENDRIIGID
8 PROF.DR. SHURDUM GUNSEL AVCI- ISTANBUL/TÜRGI 
9 DR. KARDEN MURAT YILDIRIM - ISTANBUL/TÜRGI.
10 KUBE NURHAN FIDAN – ISTANBUL/TÜRGI. 
11 JUDE SAIM SEZGIN- SAMSUN/TÜRGI 
12 SHOGEN EMINE ARSLANDOK SEZGIN- KAYSERI/ TÜRGI
13 SHALAXHO RAGIP METE - SAKARYA/TÜRGI.
14 THAMOKUE CIHAT ULUS- KAYSERİ/TÜRGI
15 HABRACHO MURAT OZDEN -ISTANBUL/TÜRGI
16 HUSHT SEMIH AKGUN – ISTANBUL/TÜRGI
17 DR. OMER AYTEK KURMEL -ISTANBUL/TÜRGI.
18 TAMARA BARSIK  - DUBAI, ARAABIA ÜHENDEMIRAADID
19 JADE WUMAR DENIZ – SAKARYA/TÜRGI.
20 HATKO VURAL BAYRAM - ISTANBUL/TÜRGI
21 CHUSHA WUMAR- IZMIR/TÜRGI.
22 YESHI MUSTAFA SAADET- ISTANBUL/ TÜRGI.
23 BALKAR SELCUK- VAN/TÜRGI
24 GINA HABOUKH –AMEERIKA ÜHENDRIIGID 
25 THATL SACIT TUNC- ISTANBUL/TÜRGI.
26 HATX YALCIN KARABULUT- ISTANBUL/TÜRGI
27 YEKUASH CENK AVCI-ISTANBUL/TÜRGI 
28 SHOGEN FARUK ARSLANDOK -ISTANBUL/TÜRGI
29 SHEWLOKH ERDINC UNSALAN – K.MARAS/TÜRGI.
30 ALI BERZEG, NEW YORK, AMEERIKA ÜHENDRIIGID 
31 THAGUSE EMRE AKCAN -SAKARYA/TÜRGI
32 KALEKUTE ENVER SAGLAM - ISTANBUL/TÜRGI
33 MIQOD NAHIDE DEMIR AYBAT – KONYA/TÜRGI
34 AWTLE MUSTAFA YUKSEL-SAMSUN/TÜRGI
35 HAK’ASHE ERKAN BATIR - KAYSERI/TÜRGI
36 MELGOSH ILHAMI DEMIR- TOKAT/ TÜRGI
37 DR. YETKIN INANOZ- ISTANBUL/TÜRGI
38 KHUAKO FEHIM SARAC- ISTANBUL/TÜRGI
39 OMER PIHAVA- PARIS/ PRANTSUSMAA 
40 KUEKUE CANER - KAYSERI/TÜRGI
41 DR. MURAT DEMIRHAN- ANKARA/TÜRGI
42 SHEWCEN OMER ERKAN-MUNIH/SAKSAMAA
43 YEKUASH YUKSEL NIDA-MANISA/TÜRGI
44 KUBE PERVIN MATSON- GÄVLE / ROOTSI
45 BAGH OGUZ BAGCI-MELBOURNE/AUSTRAALIA
46 SHEWOSF NEFIN GUCLU-AMSTERDAM/ HOLLAND
47 PSHIGHUSE TEKNUR BASOK- ISTANBUL/TÜRGI
48 MAUSHE HUSEYIN ULAMLI- YOZGAT/TÜRGI 
49 MERZEY EROL- KAYSERI/TÜRGI
50 UFUK ALI BAYSAN- PARIS/PRANTSUSMAA
51 ZEYNEP PIHAVA - PARIS/PRANTSUSMAA
52 SHEWCEN CEVAHIR ERKAN –MUNIH/SAKSAMAA
53 SARAH ASHMOZ - KFAR KAMA, IISRAEL.
54 EYBEK ASHMOZ - KFAR KAMA, IISRAEL.
55 SUSAN ASHMOZ - KFAR KAMA, IISRAEL.
56 NEBAL SHAPSO - KFAR KAMA, IISRAEL.
57 GUNAY SHAPSO - KFAR KAMA, IISRAEL.
58 ASIM SHAPSO - KFAR KAMA, IISRAEL.
59 ARIF NASH - KFAR KAMA, IISRAEL.
60 BELLA SHJASH - KFAR KAMA, IISRAEL.
61 WAFA HAKHU - KFAR KAMA/IISRAEL
62 MERVAT LABAY - KFAR KAMA/IISRAEL.
63 YAHYA HAKHO - KFAR KAMA/IISRAEL.
64 GORKOJ JUSHAN - KFAR KAMA, IISRAEL.
65 ADAM GORKOJ - KFAR KAMA, IISRAEL.
66 BEBARS A. SHAWGAN - KFAR KAMA, IISRAEL.
67 AZMI THAWKHO - KFAR KAMA, IISRAEL.
68 NAFNEH SHOGAN - KFAR KAMA, IISRAEL.
69 JAMEEL SHJASH - KFAR KAMA, IISRAEL.
70 SUHAILA SHJASH - KFAR KAMA, IISRAEL.
71 MARYAM NATKHO - KFAR KAMA, IISRAEL.
72 ESMAEL LABAY - KFAR KAMA, IISRAEL.
73 ALI LABAY - KFAR KAMA/IISRAEL.
74 ADAM LABAY - KFAR KAMA/IISRAEL.
75 AMIR LABAY - KFAR KAMA/IISRAEL.
76 HAROUN HAKHO - KFAR KAMA/IISRAEL.
77 SAFWAN HAKHU - KFAR KAMA/IISRAEL.
78 MOHAMMAD LABAY - KFAR KAMA/IISRAEL.
79 OMAR NAPSO - KFAR KAMA, IISRAEL.
80 LINA SHAPSO - KFAR KAMA/IISRAEL.
81 RANIA GORKOJ - KFAR KAMA, IISRAEL.
82 NAPSO HAROUN - KFAR KAMA, IISRAEL.
83 SANA LABAY - KFAR KAMA/IISRAEL.
84 YACOUB LABAY - KFAR KAMA/IISRAEL.
85 HALA LABAY - KFAR KAMA/IISRAEL.
86 ADNAN LABAY - KFAR KAMA/IISRAEL.
87 MARIAN LABAY - KFAR KAMA/IISRAEL.
88 ISMAIL ASHMOZ - KFAR KAMA/IISRAEL.
89 LINDA LABAY - KFAR KAMA, IISRAEL.
90 ABDEL RAHMAN LABAY - KFAR KAMA, IISRAEL.
91 SAMARA ASHMOZ - KFAR KAMA/IISRAEL.
92 FADEL ABZAKH - KFAR KAMA/IISRAEL.
93 AZIZ KHAWAJ - KFAR KAMA/IISRAEL.
94 MOHAMMAD SHOGAN - KFAR KAMA/IISRAEL.
95 LANA SHOGAN - KFAR KAMA/IISRAEL.
96 SUAD HARSHOUQ - KFAR KAMA/IISRAEL.
97 HAROUN THAWKHO - KFAR KAMA, IISRAEL.
98 FOUAD SHOSH’HA - KFAR KAMA/IISRAEL.
99 TAMBI SHOSH’HA - KFAR KAMA/IISRAEL.
100 SYLVIA ECHLIEN - KFAR KAMA, IISRAEL.
101 LISA THAWKHO - KFAR KAMA, IISRAEL.
102 MARYAM SHOSH’HA - KFAR KAMA/IISRAEL.
103 ALI AMIN SHJASH - KFAR KAMA/IISRAEL.
104 SYLVIA ESHLIEN - KFAR KAMA/IISRAEL.
105 BASMA NASH - KFAR KAMA, IISRAEL.
106 ZAKARIA KHAWAJ - KFAR KAMA, IISRAEL.
107 FIRAS ZAWER - KFAR KAMA, IISRAEL.
108 NOUR BEY  NATKHO - KFAR KAMA, IISRAEL.
109 NOURA NAPSO - KFAR KAMA/IISRAEL.
110 MERVAT KHAWAJ - KFAR KAMA, IISRAEL.
111 HAROUN JINDAR - KFAR KAMA/IISRAEL.
112 BADER THAWKHO - KFAR KAMA, IISRAEL.
113 IMAD SHABSOUGH - AMMAN/JORDAN
114 IHSAN KHOUN - CIRCASSIAN DIASPORA
115 RANA SHABSOGH - OTTAWA, KANADA.
116 ANAS BASHMAF - KFAR KAMA, IISRAEL.
117 LINA THAWKHO - KFAR KAMA, IISRAEL.
118 IBRAHIM THAWKHO - KFAR KAMA, IISRAEL.
119 HAROUN NATKHO - KFAR KAMA, IISRAEL.
120 IBRAHIM KHAWAJ - KFAR KAMA, IISRAEL.
121 SHINA KHAWAJ - KFAR KAMA, IISRAEL.
122 JULIAN CHOS’HA - KFAR KAMA, IISRAEL.
123 JAM HORAN - KFAR KAMA, IISRAEL.
124 MONA KHAWAJ - KFAR KAMA, IISRAEL.
125 SARAH NAPSO - KFAR KAMA, IISRAEL.
126 SAID LAMBER - KFAR KAMA, IISRAEL.
127 HUDA ABERG - KFAR KAMA, IISRAEL.
128 ISHAQ GORKOJ - KFAR KAMA, IISRAEL.
129 NAPSO FOUAD - KFAR KAMA, IISRAEL.
130 JAN OMAR - KFAR KAMA, IISRAEL.
131 FAKHER SALEH - KFAR KAMA, IISRAEL.
132 ISHAQ NASH - KFAR KAMA, IISRAEL.
133 LANA AQBI – OTAWA/KANADA 
134 NOUR MOHAMMED GHESH - CIRCASSIAN DIASPORA.
135 SARAH THAWKHO - KFAR KAMA, IISRAEL.
136 MEJD GHOTOQ - CIRCASSIAN DIASPORA
137 ZACK BARSAQUA - NEW JERSEY, AMEERIKA ÜHENDRIIGID.
138 BELAL BEYRAM BASHKOUR - CIRCASSIAN DIASPORA
139 MAHER AQBI - AMMAN, JORDAN.
140 JANET BASHQAWI - AMMAN, JORDAN.
141 MALIK LIBZO - AMMAN, JORDAN.
142 AHMED DAGHESTANI - AMMAN, JORDAN.
143 JAWAD HABI - AMMAN, JORDAN.
144 TAMBI BIYOUK - AMMAN, JORDAN.
145 HAMID ABZAKH - AMMAN, JORDAN.
146 ZAINA BASHQAWI - AMMAN, JORDAN.
147 AMIN ANSOUQA - AMMAN, JORDAN.
148 SAMER HABOUKH - AMMAN, JORDAN.
149 DR. ROUHI SHHALTOUGH – AMMAN/JORDAN 
150 ISHAQ MOLA - AMMAN/JORDAN
151 MOHAMMAD SHAHANKARI – AMMAN/JORDAN 
152 DR. LISA JARKASI - AUSTRAALIA
153 HASAN NABAS - AMMAN/JORDAN 
154 DANA WAJOKH AMEERIKA ÜHENDRIIGID
155 OMAR SHABSOUGH - AMMAN/JORDAN 
156 AHMAD BASHQAWI – TORONTO/KANADA 
157 MAZIN LIBZO - AMMAN, JORDAN.
158 MADEEN SOBER - AMMAN/JORDAN 
159 NADER ABZAKH - AMMAN/JORDAN 
160 SAWSER HATUKAY, KFAR-KAMA, IISRAEL 
161 HASSAN YOUGHAR - AMEERIKA ÜHENDRIIGID
162 SUZI SOOBZOKOV - NEW JERSEY, AMEERIKA ÜHENDRIIGID
163 DALAL SHAKER - AMEERIKA ÜHENDRIIGID
164 YARIHAN BIRKDAR - NEW JERSEY, UNITED STATES.
165 BADRIA GHAZI - AMEERIKA ÜHENDRIIGID
166 KEVIN KASHMAN - AMEERIKA ÜHENDRIIGID
167 NART SHAWA - AMEERIKA ÜHENDRIIGID
168 YANAL SHAWA - AMEERIKA ÜHENDRIIGID
169 SIMA CHABAN - AMEERIKA ÜHENDRIIGID
170 DANIA CHABAN - AMEERIKA ÜHENDRIIGID
171 MOTAZ QADAN, - NEW JERSEY, AMEERIKA ÜHENDRIIGID
172 OMAR TSAY – NEW JERSEY, AMEERIKA ÜHENDRIIGID
173 ABDALLAH KHOTA - A SYRIAN RESIDING IN KAHRAMANMARAS, TÜRGI.
174 MAZEN RAJAB - DAMASCUS, SÜÜRIA
175 REAM HATOW - DAMASCUS, SÜÜRIA
 
 
****
 
 
08.05.2015
 
His Excellency, President of the Republic of Estonia, Toomas Hendrik ILVES
 
His Excellency,  President of the Estonia Parliament “Riigikogu”, Eiki NESTOR
 
His Excellency, Prime Minister, Taavi RÕİVAS
 
 
In Re:  A Request for Recognizing the Circassian Genocide committed by the Tsarist Russian Empire
 
In 18th and 19th centuries, genocide against the Circassian (Adygean) people had taken place where significant majority of Circassians were exterminated by the Russian Empire to take over our country, the Circassian (Adygean) homeland. The ones who survived were forced to leave their homeland and were deported and exiled as a whole, and as the Russian Empire planned, hundreds of thousands of people died during the exile process. According to a motto belonged to Russian generals and Russian authorities, the Russian Empire needed “the land that belonged to the Circassians, not the Circassians themselves”.
 
Exile continued also after 1864 with different excuses and different disguises, all kinds of pressure was implemented to make a handful of Circassians left behind by some means to leave their homeland as well. Relevant documents are in the archives in addition to published documents by eyewitnesses in propria persona.
 
Today, only one tenth of the Circassian (Adygean) population, around 700,000 people; is living in a piece of land that can be delineated as a small piece of historical Circassia, scattered and divided around. Circassian People, although they are one nation, have been condemned by the Soviet administration and by its successor, the administration of the Russian Federation, to live disconnected from each other, in different political and administrative enclaves, with different names as if they are different nationalities and isolated from each other.
 
At the present time, and due to the Circassian Genocide and Exile, 90% of the Circassian population has been forced to live outside of their homeland, scattered in more than fifty countries around the world. “Indigenous population’s right to be in contact with its own country” as a basic human right for Circassians in exile is restricted almost as much as nonexistence. The Russian Federation refuses to allow Circassians in exile to return to their Circassian homeland even if it is for urgent humanitarian purposes. The Request of Circassians in Syria who are caught in the fire of the civil unrest between the two sides in ongoing intestine war and still going on through all the pains of the conflict to return to their own homeland due to risk of death is not even taken into consideration by the Russian Federation.
 
Besides, activists who expressed their thoughts about the “Circassian Problem” through totally democratic, legal and peaceful ways and means have been detained, harassed and have been put under pressure by open and undercover threats. This situation of the issue is still continuing in different forms.
 
The decisions of The Russian Federation’s units, Kabardino-Balkarian Republic Parliament dated 7, February, 1992 and numbered (№977–XII-B), and the Republic of Adygea Parliament dated 29, April, 1996 and numbered 64-1, have both recognized the Genocide committed against the Circassians, which took place during the Russian-Circassian War that lasted for 101 years and they have condemned it. They also requested from the Russian Federation to recognize the Circassian Genocide.
 
Georgia, on 20, May, 2011, with the decision reached in its parliament upon the request of the Circassian People, was the first country as a member of the United Nations to recognize the Circassian Genocide.
 
According to that decision reached by the Georgian Parliament, the Russian Empire, during the war that took place between 1763-1864 years, had also performed Ethnic Cleansing against the Circassians and were replaced by other ethnic group (Russian population) on the Circassian (Adygean) homeland by means of state policy. By embarking into military activities aiming to punish the civilians, it completely annihilated a huge part of the Circassian population according to independent observers. Artificial famine was created and infectious diseases were spread amongst the civilian population.
 
The Georgian Parliament, in accordance with the Hague Agreement number IV, dated 18, October, 1907, and Prevention and Punishment of Genocide Crime Agreement, dated 1948, announced that the acts committed against Circassians were genocide.
 
The Circassian (Adygean) civil rights defenders and activists from around the world have applied to the Government of Ukraine on 21/06/2014 to recognize the Circassian Genocide. The Ukrainian Government responded to this application whereupon His Excellency, the President of Ukrainian, Mr. Petro Poroshenko, has instructed the Ukrainian Ministry of Foreign Affairs to investigate the issue. In their brief reply dated 07/07/2014, the representatives of the Ministry expressed the Mr. Poroshenko’s instructions and stated that Congressman Oleg Lyashko has submitted to the Supreme Rada of Ukraine the legislative Proposal No. 4203 for “discussing and recognizing the Circassian Genocide”. The purpose of the proposal is stated to be “initiating a political and legal process regarding recognition of the genocide of the Circassian (Adygean) nation caused by the colonial policy of the Russian Empire between 1763 and 1864, and supporting the process by scientific and historical data”. Said legislative proposal has been renewed with Proposal number 2140, dated 13.02.2015 by MP Mr. Dmytro Volodimirovich in the new legislation session of Verkhovna Rada of Ukraine. It is being proceeded before the Committees on Human Rights, National Minorities and International Relations.
 
The administrative units Wayne, Prospect Park and Haledon of New Jersey, USA have recognized the Circassian Genocide on May, 21, 2014, July, 19, 2014 and July, 17, 2014, respectively on concrete grounds.
 
Another application has been presented on 11.11.2014 to Poland to recognize the Circassian Genocide by Circassian (Adygean) civil rights defenders and activists throughout the world.
 
The latest submission was sent to Lithuania on 11.03.2015 so as to recognize the Circassian Genocide. Upon said application, a response dated 30.03.2015, was sent by the Office of President of the Republic of Lithuania, Mrs. Dalia Grybauskaitė, which indicated that the application was received and transferred to the Ministry of Foreign Affairs since said ministry is responsible for the mentioned issue. In this context, a reply was sent by the Office of Prime Minister Mr. Algirdas Butkevičius, it was highlighted that application was transferred to Prime Minister Algirdas Butkevičius  in propria persona.
 
The Circassian Question is a problem that had occurred as a result of the Circassian Genocide and Exile, and the country that is obligated to solve this problem is the Russian Federation. It became obvious that the Russian Federation, acting with the same arguments as the Russian Empire about the Circassian Problem even in the 21st century, is acting in the same manner in all subjects with its occupation of the Crimea, which is a land located within the territorial integrity of Ukraine and by groundlessly pleading suppression towards Russian speakers living in Eastern Ukraine in reality, aiming to occupy the whole Ukraine and right after by open threatening towards Poland and Eastern Europe. An old world practice “land-conquest growing by occupation” thought to be an old world way of thinking has been moved to the modern world by the Russian Federation, with furthermore leaving the whole world in astonishment.
 
At this point, as Estonia was the first state to restore its “sovereignty” in 1988 from the Soviet Union, it is an important country for Circassians. The destinies of Circassians and Estonians are intersected at their freedom aspirations. From 1987 to 1991, Estonians defiantly sang national songs forbidden by the Soviet authorities which are called as “Singing Revolution”.
 
Circassians (Adygeas),throughout the world, peacefully demonstrated against Sochi Winter Olympics of 2014 on the grounds that the genocide was committed against Circassians in their own land-Sochi, which is part of Circassia. One of the demonstrations was held in Nalchik, capital city of Kabardino-Balkaria Republic which is a divided and isolated Circassian Republic, but peaceful demonstration was broken up by the Russian security troops through the use of harsh vehemence, demonstrators were detained and they were excruciated. Detained Circassians (Adygeas) were singing an epic heroic song called “Nart Badinoqua”, when dreadful tortures were perpetrated on their bodies.
 
 The “Circassian Question” is related to “values” as much as” its national and international characters, thus we regard “Circassia” within the "Baltic-Black Sea-Caspian" area. Circassians are in favor of European values pursuant to Borjomi Declaration.   
 We, the undersigned, respectfully submit our request to Your Excellency, for the recognition of the Circassian Genocide:
 
 
1 HAPI CEVDET YILDIZ- BANDIRMA/TURKEY.
2 MAHMUT BI- BURSA/TURKEY.
3 KHUADE ADNAN – MAYKOP/CIRCASSIA.
4 ADEL BASHQAWI – AMMAN/JORDAN.
5 MERETIKO KENAN KAPLAN- ISTANBUL/TURKEY 
6 DR. NUSRET BASH-ISTANBUL/TURKEY 
7 IYAD YOUGHAR- UNITED STATES OF AMERICA
8 PROF.DR. SHURDUM GUNSEL AVCI- İSTANBUL/TURKEY 
9 DR. KARDEN MURAT YILDIRIM - ISTANBUL/TURKEY.
10 KUBE NURHAN FIDAN – ISTANBUL/TURKEY. 
11 JUDE SAIM SEZGIN- SAMSUN/TURKEY 
12 SHOGEN EMINE ARSLANDOK SEZGIN- KAYSERI/ TURKEY
13 SHALAXHO RAGIP METE - SAKARYA/TURKEY.
14 THAMOKUE CIHAT ULUS- KAYSERİ/TURKEY
15 HABRACHO MURAT OZDEN -ISTANBUL/TURKEY
16 HUSHT SEMIH AKGUN – ISTANBUL/TURKEY
17 DR. OMER AYTEK KURMEL -ISTANBUL/TURKEY.
18 TAMARA BARSIK  - DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES.
19 JADE WUMAR DENIZ – SAKARYA/TURKEY.
20 HATKO VURAL BAYRAM - ISTANBUL/TURKEY
21 CUSHA WUMAR- IZMIR/TURKEY.
22 YESHI MUSTAFA SAADET- ISTANBUL/ TURKEY.
23 BALKAR SELCUK- VAN/TURKEY
24 GINA HABOUKH –UNITED STATES OF AMERICA 
25 THATL SACIT TUNC- ISTANBUL/TURKEY.
26 HATX YALCIN KARABULUT- ISTANBUL/TURKEY
27 YEKUASH CENK AVCI-ISTANBUL/TURKEY 
28 SHOGEN FARUK ARSLANDOK -ISTANBUL/TURKEY
29 SHEWLOKH ERDINC UNSALAN – K.MARAS/TURKEY.
30 ALI BERZEG, NEW YORK, USA.
31 THAGUSE EMRE AKCAN -SAKARYA/TURKEY
32 KALEKUTE ENVER SAGLAM - ISTANBUL/TURKEY
33 MIQOD NAHIDE DEMIR AYBAT – KONYA/TURKEY
34 AWTLE MUSTAFA YUKSEL-SAMSUN/TURKEY
35 HAK’ASHE ERKAN BATIR - KAYSERI/TURKEY
36 MELGOSH ILHAMI DEMIR- TOKAT/ TURKEY
37 DR. YETKIN INANOZ- ISTANBUL/TURKEY
38 KHUAKO FEHIM SARAC- ISTANBUL/TURKEY
39 OMER PIHAVA- PARIS/ FRANCE 
40 KUEKUE CANER - KAYSERI/TURKEY
41 DR. MURAT DEMIRHAN- ANKARA/TURKEY
42 SHEWCEN OMER ERKAN-MUNIH/GERMANY
43 YEKUASH YUKSEL NIDA-MANISA/TURKEY
44 KUBE PERVIN MATSON- GÄVLE / SWEDEN
45 BAGH OGUZ BAGCI-MELBOURNE/AUSTRALIA
46 SHEWOSF NEFIN GUCLU-AMSTERDAM/ NETHERLANDS
47 PSHIGHUSE TEKNUR BASOK- ISTANBUL/TURKEY
48 MAUSHE HUSEYIN ULAMLI- YOZGAT/TURKEY 
49 MERZEY EROL- KAYSERI/TURKEY
50 UFUK ALI BAYSAN- PARIS/FRANCE
51 ZEYNEP PIHAVA - PARIS/FRANCE
52 SHEWCEN CEVAHIR ERKAN –MUNIH/GERMANY
53 SARAH ASHMOZ - KFAR KAMA, ISRAEL.
54 EYBEK ASHMOZ - KFAR KAMA, ISRAEL.
55 SUSAN ASHMOZ - KFAR KAMA, ISRAEL.
56 NEBAL SHAPSO - KFAR KAMA, ISRAEL.
57 GUNAY SHAPSO - KFAR KAMA, ISRAEL.
58 ASIM SHAPSO - KFAR KAMA, ISRAEL.
59 ARIF NASH - KFAR KAMA, ISRAEL.
60 BELLA SHJASH - KFAR KAMA, ISRAEL.
61 WAFA HAKHU - KFAR KAMA/ISRAEL
62 MERVAT LABAY - KFAR KAMA/ISRAEL.
63 YAHYA HAKHO - KFAR KAMA/ISRAEL.
64 GORKOJ JUSHAN - KFAR KAMA, ISRAEL.
65 ADAM GORKOJ - KFAR KAMA, ISRAEL.
66 BEBARS A. SHAWGAN - KFAR KAMA, ISRAEL.
67 AZMI THAWKHO - KFAR KAMA, ISRAEL.
68 NAFNEH SHOGAN - KFAR KAMA, ISRAEL.
69 JAMEEL SHJASH - KFAR KAMA, ISRAEL.
70 SUHAILA SHJASH - KFAR KAMA, ISRAEL.
71 MARYAM NATKHO - KFAR KAMA, ISRAEL.
72 ESMAEL LABAY - KFAR KAMA, ISRAEL.
73 ALI LABAY - KFAR KAMA/ISRAEL.
74 ADAM LABAY - KFAR KAMA/ISRAEL.
75 AMIR LABAY - KFAR KAMA/ISRAEL.
76 HAROUN HAKHO - KFAR KAMA/ISRAEL.
77 SAFWAN HAKHU - KFAR KAMA/ISRAEL.
78 MOHAMMAD LABAY - KFAR KAMA/ISRAEL.
79 OMAR NAPSO - KFAR KAMA, ISRAEL.
80 LINA SHAPSO - KFAR KAMA/ISRAEL.
81 RANIA GORKOJ - KFAR KAMA, ISRAEL.
82 NAPSO HAROUN - KFAR KAMA, ISRAEL.
83 SANA LABAY - KFAR KAMA/ISRAEL.
84 YACOUB LABAY - KFAR KAMA/ISRAEL.
85 HALA LABAY - KFAR KAMA/ISRAEL.
86 ADNAN LABAY - KFAR KAMA/ISRAEL.
87 MARIAN LABAY - KFAR KAMA/ISRAEL.
88 ISMAIL ASHMOZ - KFAR KAMA/ISRAEL.
89 LINDA LABAY - KFAR KAMA, ISRAEL.
90 ABDEL RAHMAN LABAY - KFAR KAMA, ISRAEL.
91 SAMARA ASHMOZ - KFAR KAMA/ISRAEL.
92 FADEL ABZAKH - KFAR KAMA/ISRAEL.
93 AZIZ KHAWAJ - KFAR KAMA/ISRAEL.
94 MOHAMMAD SHOGAN - KFAR KAMA/ISRAEL.
95 LANA SHOGAN - KFAR KAMA/ISRAEL.
96 SUAD HARSHOUQ - KFAR KAMA/ISRAEL.
97 HAROUN THAWKHO - KFAR KAMA, ISRAEL.
98 FOUAD SHOSH’HA - KFAR KAMA/ISRAEL.
99 TAMBI SHOSH’HA - KFAR KAMA/ISRAEL.
100 SYLVIA ECHLIEN - KFAR KAMA, ISRAEL.
101 LISA THAWKHO - KFAR KAMA, ISRAEL.
102 MARYAM SHOSH’HA - KFAR KAMA/ISRAEL.
103 ALI AMIN SHJASH - KFAR KAMA/ISRAEL.
104 SYLVIA ESHLIEN - KFAR KAMA/ISRAEL.
105 BASMA NASH - KFAR KAMA, ISRAEL.
106 ZAKARIA KHAWAJ - KFAR KAMA, ISRAEL.
107 FIRAS ZAWER - KFAR KAMA, ISRAEL.
108 NOUR BEY  NATKHO - KFAR KAMA, ISRAEL.
109 NOURA NAPSO - KFAR KAMA/ISRAEL.
110 MERVAT KHAWAJ - KFAR KAMA, ISRAEL.
111 HAROUN JINDAR - KFAR KAMA/ISRAEL.
112 BADER THAWKHO - KFAR KAMA, ISRAEL.
113 IMAD SHABSOUGH - AMMAN/JORDAN
114 IHSAN KHOUN - CIRCASSIAN DIASPORA
115 RANA SHABSOGH - OTTAWA, CANADA.
116 ANAS BASHMAF - KFAR KAMA, ISRAEL.
117 LINA THAWKHO - KFAR KAMA, ISRAEL.
118 IBRAHIM THAWKHO - KFAR KAMA, ISRAEL.
119 HAROUN NATKHO - KFAR KAMA, ISRAEL.
120 IBRAHIM KHAWAJ - KFAR KAMA, ISRAEL.
121 SHINA KHAWAJ - KFAR KAMA, ISRAEL.
122 JULIAN CHOS’HA - KFAR KAMA, ISRAEL.
123 JAM HORAN - KFAR KAMA, ISRAEL.
124 MONA KHAWAJ - KFAR KAMA, ISRAEL.
125 SARAH NAPSO - KFAR KAMA, ISRAEL.
126 SAID LAMBER - KFAR KAMA, ISRAEL.
127 HUDA ABERG - KFAR KAMA, ISRAEL.
128 ISHAQ GORKOJ - KFAR KAMA, ISRAEL.
129 NAPSO FOUAD - KFAR KAMA, ISRAEL.
130 JAN OMAR - KFAR KAMA, ISRAEL.
131 FAKHER SALEH - KFAR KAMA, ISRAEL.
132 ISHAQ NASH - KFAR KAMA, ISRAEL.
133 LANA AQBI – OTAWA/CANADA 
134 NOUR MOHAMMED GHESH - CIRCASSIAN DIASPORA.
135 SARAH THAWKHO - KFAR KAMA, ISRAEL.
136 MEJD GHOTOQ - CIRCASSIAN DIASPORA
137 ZACK BARSAQUA - NEW JERSEY, USA.
138 BELAL BEYRAM BASHKOUR - CIRCASSIAN DIASPORA
139 MAHER AQBI - AMMAN, JORDAN.
140 JANET BASHQAWI - AMMAN, JORDAN.
141 MALIK LIBZO - AMMAN, JORDAN.
142 AHMED DAGHESTANI - AMMAN, JORDAN.
143 JAWAD HABI - AMMAN, JORDAN.
144 TAMBI BIYOUK - AMMAN, JORDAN.
145 HAMID ABZAKH - AMMAN, JORDAN.
146 ZAINA BASHQAWI - AMMAN, JORDAN.
147 AMIN ANSOUQA - AMMAN, JORDAN.
148 SAMER HABOUKH - AMMAN, JORDAN.
149 DR. ROUHI SHHALTOUGH – AMMAN/JORDAN 
150 ISHAQ MOLA - AMMAN/JORDAN
151 MOHAMMAD SHAHANKARI – AMMAN/JORDAN 
152 DR. LISA JARKASI - AUSTRALIA
153 HASAN NABAS - AMMAN/JORDAN 
154 DANA WAJOKH UNITED STATES OF AMERICA
155 OMAR SHABSOUGH - AMMAN/JORDAN 
156 AHMAD BASHQAWI – TORONTO/CANADA 
157 MAZIN LIBZO - AMMAN, JORDAN.
158 MADEEN SOBER - AMMAN/JORDAN 
159 NADER ABZAKH - AMMAN/JORDAN 
160 SAWSER HATUKAY, KFAR-KAMA, ISRAEL 
161 HASSAN YOUGHAR - UNITED STATES OF AMERICA
162 SUZI SOOBZOKOV - NEW JERSEY, UNITED STATES.
163 DALAL SHAKER - UNITED STATES OF AMERICA
164 YARIHAN BIRKDAR - NEW JERSEY, UNITED STATES.
165 BADRIA GHAZI - UNITED STATES OF AMERICA
166 KEVIN KASHMAN - UNITED STATES OF AMERICA
167 NART SHAWA - UNITED STATES OF AMERICA
168 YANAL SHAWA - UNITED STATES OF AMERICA
169 SIMA CHABAN - UNITED STATES OF AMERICA
170 DANIA CHABAN - UNITED STATES OF AMERICA
171 MOTAZ QADAN, - NEW JERSEY, UNITED STATES OF AMERICA
172 OMAR TSAY – NEW JERSEY, UNITED STATES OF AMERICA
173 ABDALLAH KHOTA - A SYRIAN RESIDING IN KAHRAMANMARAS, TURKEY.
174 MAZEN RAJAB - DAMASCUS, SYRIA.
175 REAM HATOW - DAMASCUS, SYRIA.
 
 
**** 
 
08.05.2015
 
Estonya Cumhuriyeti Başkanı, Ekselansları Toomas Hendrik Ilves
 
Estonya Parlamentosu “Riigikogu” Başkanı, Ekselansları Eiki Nestor
 
Estonya Başbakanı, Ekselansları Taavi Rõivas
 
 
18 ve 19. yüzyıllarda, vatanımız Çerkesya topraklarını ele geçirmek amacıyla, Rusya İmparatorluğu tarafından, biz Çerkes Halkı’na karşı, Çerkes Halkı’nın çok büyük bir çoğunluğunun yok edildiği bir soykırım gerçekleşmiştir. Geride sağ kalanlar ise, topraklarından zorla çıkarılarak, toplu şekilde sürgün edilmiş, bu sürgün sırasında da, Rusya İmparatorluğu’nun planladığı gibi yüz binlerce insan ölmüştür. Rus Makamları’na ve Rus Generallerine ait olan bir slogana göre :”Rusya İmparatorluğu’na, Çerkesler değil, Çerkeslere ait topraklar lazım” idi.
 
 
Sürgün olayları, 1864 yılından sonra da farklı bahaneler ve görünümler ile devam ettirilmiş, bir biçimde eski yurdunda kalmayı başarmış olan bir avuç Çerkes’in bile vatanlarını terk etmeleri için her türlü baskı uygulanmıştır. Buna ilişkin belgeler arşivlerdedir, ayrıca bizzat görgü tanıkları tarafından yayınlanmış belgeler de vardır.
 
 
Bugün, Çerkes Halkı’nın sadece onda biri, 700.000 civarında bir nüfus, tarihi Çerkesya’nın ufak bir parçası olarak nitelenebilecek olan parçalı topraklarında dağılmış ve bölünmüş bir şekilde yaşamaktadır. Çerkes Halkı, tek bir halk olmasına rağmen, Sovyet yönetimi ve onu izleyen Rusya Federasyonu yönetimi tarafından birbirinden kopuk, farklı siyasi birimlerde, sanki farklı halklarmış gibi farklı adlandırmalarla ve birbirlerinden izole edilmiş bir şekilde yaşamaya mahkum edilmiştir.
 
 
Günümüzde, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü nedeniyle, Çerkes nüfusunun % 90’ı kendi toprakları dışında, dünyanın elliden fazla ülkesine dağılmış olarak yaşamak zorunda bırakılmıştır. Sürgünde yaşayan Çerkeslerin, bir temel insan hakkı olarak, “yerli bir halkın kendi vatanı ile ilişki kurma hakları” yok ölçüsünde kısıtlı tutulmaktadır. Rusya Federasyonu, sürgündeki Çerkeslerin, Çerkesya topraklarına dönmesini, acil insani nedenlerle olsa dahi, reddetmektedir. Suriye’de devam etmekte olan iç savaşta, iki ateş arasında kalan ve savaşın bütün acılarını hala yaşamakta olan Çerkesler’in, kendi topraklarına ölüm tehlikesi sebebiyle dönme talepleri, Rusya Federasyonu tarafından dikkate dahi alınmamıştır.
 
 
Ayrıca “Çerkes Sorunu”nu, tamamen demokratik, hukuki ve barışçıl yollarla dillendiren Çerkes aktivistler gözaltına alınmış, taciz edilmiş ve açık ya da kapalı şekillerde tehdit edilerek baskı altına alınmıştır. Söz konusu durum çeşitli formlarda hala devam etmektedir.
 
 
Rusya Federasyonu’nun birimleri olan Kaberdey-Balkar Cumhuriyeti Parlamentosu, 7 Şubat 1992 tarih ve (№977–XII-B) sayılı kararında ve Adıgey Cumhuriyeti Parlamentosu, 29 Nisan 1996 tarihli ve 64-1 numaralı kararında, Rus-Çerkes Savaşı sırasında Çerkeslere karşı bir soykırım yapıldığını kabul ederek kınamışlardır, ve Rusya Federasyonu’nun Çerkes Soykırımı’nı kabul etmesini talep etmişlerdir.
 
 
Gürcistan, 20 Mayıs 2011 tarihinde, Çerkes Halkı’nın talebi üzerine, Parlamentosu’nda aldığı bir karar ile Çerkes Soykırımı’nı tanıyan Birleşmiş Milletler üyesi ilk ülke olmuştur.
 
 
Gürcistan Parlamentosu tarafından alınmış olan bu karara göre, Rusya İmparatorluğu, 1763-1864 yılları arasında gerçekleşen savaş süresince Çerkeslere karşı etnik temizlik yapmış ve Çerkeslerin topraklarına başka etnik grupları (Rus nüfusu) devlet eliyle getirip yerleştirmiştir. Sivilleri cezalandırma amacı güden askeri faaliyetlere girişerek, bağımsız gözlemcilere göre, Çerkes nüfusunun önemli bir bölümünü tamamen yok etmiştir. Yapay olarak açlık yaratmış, sivil nüfusa yönelik bulaşıcı hastalıkları yaymıştır.
 
 
Gürcistan Parlamentosu, 18 Ekim 1907 tarihli IV no’lu Hague Sözleşmesi ve 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ne göre, Çerkeslere karşı icra edilen fiillerin soykırım olduğunu açıklamıştır.
 
 
Dünyanın bir çok yerinde yaşayan Çerkes sivil haklar savunucuları ve aktivistler bir araya gelerek, 21.06.2014 tarihinde Çerkes Soykırımı’nın tanınması için Ukrayna Devleti’ne başvuruda bulunmuşlardır. Ukrayna Devleti bu başvuruya cevap vermiş ve Ukrayna Devlet Başkanı, Ekselansları, Sayın Petro Poroşenko, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na konuyu çalışmaları için talimat vermiştir. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, 07.07.2014 tarihli cevap dilekçesi ile, Sayın Poroşenko’nun verdiği bu talimatı ifade etmiş ve milletvekili Sayın Oleg Lyaşko’nun, Ukrayna Yüksek Rada'sına (Parlamentosu) ''Çerkes Halkına yapılan soykırımın görüşülmesi ve tanınması'' hakkında bir kanun teklifi sunduğu ve bu teklifin № 4203 sayısı ile kaydedildiğini açıklamıştır. Söz konusu kanun teklifinin amacının ise : “Rusya İmparatorluğunun 1763 –
 
 
1864 yılları arasında Kafkasya'daki sömürge politikaları sonucu Çerkes (Adıge) halkına yapılan soykırımın tanınması sorunu üzerine bilimsel ve tarihsel dayanaklarla birlikte siyasi ve hukuki işlemleri başlatmak” olduğu belirtilmiştir. Bahsedilen kanun teklifi daha sonra, Ukrayna Yüksek Radası yeni yasama döneminde,13.02.2015 tarihinde ve 2140 numara ile, milletvekili Sayın Dimitro Volodimiroviç tarafından yenilenmiştir. Kanun teklifi, şu anda İnsan Hakları, Ulusal Azınlıklar ve Uluslararası İlişkiler Komitesi’nde ilerleme kaydetmektedir.  
 
 
Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletinde Wayne, Prospect Park, Haledon ve adlı idari birimler, sırasıyla 21 Mayıs 2014, 19 Temmuz 2014 ve 17 Temmuz 2014 tarihlerinde Çerkes Soykırımı’nı, somut gerekçelere dayanarak tanımışlardır.
 
 
Çerkes Soykırımı’nın tanınması amacıyla, bir diğer başvuru,11.11.2014 tarihinde Polonya’ya, dünyanın birçok yerinden Çerkes sivil haklar savunucuları ve aktivistler tarafından yapılmıştır. 
 
 
Çerkes soykırımının tanınması amacı ile en son başvuru ise,11.03.2015 tarihinde  Litvanya’ya yapılmıştır. Bu başvuru üzerine, Litvanya Cumhuriyeti Başkanı   Dalia Grybauskaitė’nin ofisinden verilen 30.03.2015 tarihli cevapta, başvurunun ilgili olması sebebiyle Litvanya Dışişleri Bakanlığı’na gönderildiği belirtilmektedir. Yine Litvanya Cumhuriyeti Başbakanı Algirdas Butkevičius’in ofisinden gönderilen 19.03.2015 tarihli cevapta, başvurunun bizatihi sayın Başbakan Algirdas Butkevičius’a iletildiği hususu vurgulanmıştır.  
 
 
Çerkes Sorunu, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü neticesinde ortaya çıkmış bir sorundur ve bu sorunu çözme yükümlülüğü altındaki ülke Rusya Federasyonu’dur. Çerkes Sorunu hakkında, 21.yüzyılda bile Rusya İmparatorluğu’na ait argümanlarla hareket eden Rusya Federasyonu’nun, aslında diğer bütün konularda da aynı şekilde hareket ettiği, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü içinde yer alan Kırım’ı işgal etmesiyle ve Ukrayna’nın doğusunda yaşayan Rusça konuşanlara yönelik baskılar bulunduğu gibi asılsız bahaneler öne sürerek aslında bütün bir Ukrayna’yı işgal etmeyi hedeflemesiyle ve hemen ardından özellikle Doğu Avrupa’ya ve bu arada Polonya’ya yönelttiği açık tehditlerle gün yüzüne çıkmış bulunmaktadır. Bir eski çağ alışkanlığı olan “fütuhat-toprak işgal ederek büyüme” düşüncesi, Rusya Federasyonu tarafından, üstelik bütün dünyayı da hayretler içerisinde bırakarak, modern çağa taşınmıştır.
 
 
Bu noktada, Estonya, 1988 yılında, Sovyetler Birliği’ne karşı  “egemenliğini” ilan eden ilk ülke olduğu için Çerkesler açısından önemli bir ülkedir. Çerkeslerin ve Estonyalıların kaderleri, onların özgürlük tutkularında kesişmektedir.  Estonyalılar, 1987 yılından 1991 yılına kadar, meydan okurcasına, Sovyetler Birliği tarafından yasaklanan ulusal şarkılarını söylemişler ve bu durum “Şarkı Devrimi” olarak adlandırılmıştı. Çerkesler kendilerine karşı soykırım icra edilen kendi toprakları, Çerkesya’nın bir parçası olan Soçi üzerinde düzenlenen, Sochi 2014 Kış Olimpiyatlarını bütün dünya çapında barışçıl gösterilerle protesto etmişlerdir. Bu protestolardan biri de bölünmüş ve izole edilmiş bir Çerkes Cumhuriyeti olan Kaberdey Balkar Cumhuriyeti’nin başkenti Nalçik’de düzenlenmiş, fakat barışçıl protesto gösterisi Rus güvenlik güçleri tarafından şiddetli bir şekilde dağıtılmış, gösteriye katılanlar gözaltına alınmış ve işkenceden geçirilmiştir. Korkunç işkenceler vücutlarına uygulandığı esnada, gözaltına alınan Çerkesler de, Nart Badinoqua adlı kahramanlık şarkısını söylemekteydiler.    
 
 
“Çerkes Problemi”, ulusal ve uluslararası özelliklere sahip olduğu kadar, aynı zamanda bir “değerler” problemidir, bu yüzden “Çerkesya”yı “Baltık-Karadeniz-Hazar Denizi” alanı içerisinde görmekteyiz. Çerkesler, Borjomi Deklerasyonu’nda belirtilen Avrupa değerlerinden yanadırlar.  
Belirtilen sebeplerden dolayı, Çerkes Soykırımının tanınması talebimizi Yüksek Makamlarınıza arz ederiz.
 
 
Saygılarımızla.
 
 
Başvuru sahipleri;
 
1 HAPİ CEVDET YILDIZ- BANDIRMA/TÜRKİYE.
2 MAHMUT Bİ- BURSA/TÜRKİYE.
3 KHUADE ADNAN – MAYKOP/ÇERKESYA
4 ADEL BASHQAWI – AMMAN/ÜRDÜN.
5 MERETIKO KENAN KAPLAN- İSTANBUL/TÜRKİYE 
6 DR. NUSRET BAŞ-İSTANBUL/TÜRKİYE 
7 IYAD YOUGHAR- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
8 PROF.DR. ŞURDUM GUNSEL AVCI- İSTANBUL/TÜRKİYE 
9 DR. KARDEN MURAT YILDIRIM - İSTANBUL/TÜRKİYE.
10 KUBE NURHAN FIDAN – İSTANBUL/TÜRKİYE. 
11 JUDE SAİM SEZGİN- SAMSUN/TÜRKİYE 
12 ŞOGEN EMİNE ARSLANDOK SEZGİN- KAYSERI/ TÜRKİYE
13 ŞALAXHO RAGIP METE - SAKARYA/TÜRKİYE.
14 THAMOKUE CİHAT ULUS- KAYSERİ/TÜRKİYE
15 HABRAÇÖ MURAT ÖZDEN -İSTANBUL/TÜRKİYE
16 HUŞT SEMIH AKGÜN – İSTANBUL/TÜRKİYE
17 DR. ÖMER AYTEK KURMEL -İSTANBUL/TÜRKİYE.
18 TAMARA BARSIK  - DUBAİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
19 JADE WUMAR DENİZ – SAKARYA/TÜRKİYE.
20 HATKO VURAL BAYRAM - İSTANBUL/TÜRKİYE
21 ÇUŞHA WUMAR- İZMIR/TÜRKİYE.
22 YEŞİ MUSTAFA SAADET- İSTANBUL/ TÜRKİYE.
23 BALKAR SELÇUK- VAN/TÜRKİYE
24 GINA HABOUKH –AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 
25 THATL SACİT TUNÇ- İSTANBUL/TÜRKİYE.
26 HATX YALÇIN KARABULUT- İSTANBUL/TÜRKİYE
27 YEKUAŞ CENK AVCI-İSTANBUL/TÜRKİYE 
28 ŞOGEN FARUK ARSLANDOK -İSTANBUL/TÜRKİYE
29 ŞEWLOK ERDINC UNSALAN – K.MARAS/TÜRKİYE.
30 ALI BERZEG, NEW YORK, USA.
31 THAĞUŞE EMRE AKCAN -SAKARYA/TÜRKİYE
32 KALEKUTE ENVER SAĞLAM - İSTANBUL/TÜRKİYE
33 MIQOD NAHİDE DEMIR AYBAT – KONYA/TÜRKİYE
34 AWTLE MUSTAFA YÜKSEL-SAMSUN/TÜRKİYE
35 HAK’ASHE ERKAN BATIR - KAYSERI/TÜRKİYE
36 MELGOŞ İLHAMİ DEMİR- TOKAT/ TÜRKİYE
37 DR. YETKİN İNANÖZ- İSTANBUL/TÜRKİYE
38 KHUAKO FEHİM SARAÇ- İSTANBUL/TÜRKİYE
39 ÖMER PİHAVA- PARİS/ FRANSA 
40 KUEKUE CANER - KAYSERİ/TÜRKİYE
41 DR. MURAT DEMİRHAN- ANKARA/TÜRKİYE
42 ŞEWCEN ÖMER ERKAN-MÜNİH/ALMANYA
43 YEKUAŞ YUKSEL NİDA-MANISA/TÜRKİYE
44 KUBE PERVIN MATSON- GÄVLE / İSVEÇ
45 BAĞ OGUZ BAĞCI-MELBOURNE/AVUSTRALYA
46 ŞEWOŞF NEFİN GÜÇLÜ-AMSTERDAM/ HOLLANDA
47 PŞIĞUSE TEKNUR BAŞOK- İSTANBUL/TÜRKİYE
48 MAUŞE HÜSEYİN ULAMLI- YOZGAT/TÜRKİYE 
49 MERZEY EROL- KAYSERİ/TÜRKİYE
50 UFUK ALİ BAYSAN- PARİS/FRANSA
51 ZEYNEP PİHAVA - PARİS/FRANSA
52 ŞEWCEN CEVAHİR ERKAN –MUNIH/ALMANYA
53 SARAH ASHMOZ - KFAR KAMA, İSRAİL.
54 EYBEK ASHMOZ - KFAR KAMA, İSRAİL.
55 SUSAN ASHMOZ - KFAR KAMA, İSRAİL.
56 NEBAL SHAPSO - KFAR KAMA, İSRAİL.
57 GUNAY SHAPSO - KFAR KAMA, İSRAİL.
58 ASIM SHAPSO - KFAR KAMA, İSRAİL.
59 ARIF NASH - KFAR KAMA, İSRAİL.
60 BELLA SHJASH - KFAR KAMA, İSRAİL.
61 WAFA HAKHU - KFAR KAMA/İSRAİL
62 MERVAT LABAY - KFAR KAMA/İSRAİL.
63 YAHYA HAKHO - KFAR KAMA/İSRAİL.
64 GORKOJ JUSHAN - KFAR KAMA, İSRAİL.
65 ADAM GORKOJ - KFAR KAMA, İSRAİL.
66 BEBARS A. SHAWGAN - KFAR KAMA, İSRAİL.
67 AZMI THAWKHO - KFAR KAMA, İSRAİL.
68 NAFNEH SHOGAN - KFAR KAMA, İSRAİL.
69 JAMEEL SHJASH - KFAR KAMA, İSRAİL.
70 SUHAILA SHJASH - KFAR KAMA, İSRAİL.
71 MARYAM NATKHO - KFAR KAMA, İSRAİL.
72 ESMAEL LABAY - KFAR KAMA, İSRAİL.
73 ALI LABAY - KFAR KAMA/İSRAİL.
74 ADAM LABAY - KFAR KAMA/İSRAİL.
75 AMIR LABAY - KFAR KAMA/İSRAİL.
76 HAROUN HAKHO - KFAR KAMA/İSRAİL.
77 SAFWAN HAKHU - KFAR KAMA/İSRAİL.
78 MOHAMMAD LABAY - KFAR KAMA/İSRAİL.
79 OMAR NAPSO - KFAR KAMA, İSRAİL.
80 LINA SHAPSO - KFAR KAMA/İSRAİL.
81 RANIA GORKOJ - KFAR KAMA, İSRAİL.
82 NAPSO HAROUN - KFAR KAMA, İSRAİL.
83 SANA LABAY - KFAR KAMA/İSRAİL.
84 YACOUB LABAY - KFAR KAMA/İSRAİL.
85 HALA LABAY - KFAR KAMA/İSRAİL.
86 ADNAN LABAY - KFAR KAMA/İSRAİL.
87 MARIAN LABAY - KFAR KAMA/İSRAİL.
88 ISMAIL ASHMOZ - KFAR KAMA/İSRAİL.
89 LINDA LABAY - KFAR KAMA, İSRAİL.
90 ABDEL RAHMAN LABAY - KFAR KAMA, İSRAİL.
91 SAMARA ASHMOZ - KFAR KAMA/İSRAİL.
92 FADEL ABZAKH - KFAR KAMA/İSRAİL.
93 AZIZ KHAWAJ - KFAR KAMA/İSRAİL.
94 MOHAMMAD SHOGAN - KFAR KAMA/İSRAİL.
95 LANA SHOGAN - KFAR KAMA/İSRAİL.
96 SUAD HARSHOUQ - KFAR KAMA/İSRAİL.
97 HAROUN THAWKHO - KFAR KAMA, İSRAİL.
98 FOUAD SHOSH’HA - KFAR KAMA/İSRAİL.
99 TAMBI SHOSH’HA - KFAR KAMA/İSRAİL.
100 SYLVIA ECHLIEN - KFAR KAMA, İSRAİL.
101 LISA THAWKHO - KFAR KAMA, İSRAİL.
102 MARYAM SHOSH’HA - KFAR KAMA/İSRAİL.
103 ALI AMIN SHJASH - KFAR KAMA/İSRAİL.
104 SYLVIA ESHLIEN - KFAR KAMA/İSRAİL.
105 BASMA NASH - KFAR KAMA, İSRAİL.
106 ZAKARIA KHAWAJ - KFAR KAMA, İSRAİL.
107 FIRAS ZAWER - KFAR KAMA, İSRAİL.
108 NOUR BEY  NATKHO - KFAR KAMA, İSRAİL.
109 NOURA NAPSO - KFAR KAMA/İSRAİL.
110 MERVAT KHAWAJ - KFAR KAMA, İSRAİL.
111 HAROUN JINDAR - KFAR KAMA/İSRAİL.
112 BADER THAWKHO - KFAR KAMA, İSRAİL.
113 IMAD SHABSOUGH - AMMAN/ÜRDÜN
114 IHSAN KHOUN – ÇERKES DİASPORASI
115 RANA SHABSOGH - OTTAWA, KANADA.
116 ANAS BASHMAF - KFAR KAMA, İSRAİL.
117 LINA THAWKHO - KFAR KAMA, İSRAİL.
118 IBRAHIM THAWKHO - KFAR KAMA, İSRAİL.
119 HAROUN NATKHO - KFAR KAMA, İSRAİL.
120 IBRAHIM KHAWAJ - KFAR KAMA, İSRAİL.
121 SHINA KHAWAJ - KFAR KAMA, İSRAİL.
122 JULIAN CHOS’HA - KFAR KAMA, İSRAİL.
123 JAM HORAN - KFAR KAMA, İSRAİL.
124 MONA KHAWAJ - KFAR KAMA, İSRAİL.
125 SARAH NAPSO - KFAR KAMA, İSRAİL.
126 SAID LAMBER - KFAR KAMA, İSRAİL.
127 HUDA ABERG - KFAR KAMA, İSRAİL.
128 ISHAQ GORKOJ - KFAR KAMA, İSRAİL.
129 NAPSO FOUAD - KFAR KAMA, İSRAİL.
130 JAN OMAR - KFAR KAMA, İSRAİL.
131 FAKHER SALEH - KFAR KAMA, İSRAİL.
132 ISHAQ NASH - KFAR KAMA, İSRAİL.
133 LANA AQBI – OTAWA/KANADA 
134 NOUR MOHAMMED GHESH - ÇERKES DİASPORASI
135 SARAH THAWKHO - KFAR KAMA, İSRAİL.
136 MEJD GHOTOQ - ÇERKES DİASPORASI
137 ZACK BARSAQUA - NEW JERSEY, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
138 BELAL BEYRAM BASHKOUR - ÇERKES DİASPORASI
139 MAHER AQBI - AMMAN, ÜRDÜN.
140 JANET BASHQAWI - AMMAN, ÜRDÜN.
141 MALIK LIBZO - AMMAN, ÜRDÜN.
142 AHMED DAGHESTANI - AMMAN, ÜRDÜN.
143 JAWAD HABI - AMMAN, ÜRDÜN.
144 TAMBI BIYOUK - AMMAN, ÜRDÜN.
145 HAMID ABZAKH - AMMAN, ÜRDÜN.
146 ZAINA BASHQAWI - AMMAN, ÜRDÜN.
147 AMIN ANSOUQA - AMMAN, ÜRDÜN.
148 SAMER HABOUKH - AMMAN, ÜRDÜN.
149 DR. ROUHI SHHALTOUGH – AMMAN/ÜRDÜN 
150 ISHAQ MOLA - AMMAN/ÜRDÜN
151 MOHAMMAD SHAHANKARI – AMMAN/ÜRDÜN 
152 DR. LISA JARKASI - AVUSTRALYA
153 HASAN NABAS - AMMAN/ÜRDÜN 
154 DANA WAJOKH AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
155 OMAR SHABSOUGH - AMMAN/ÜRDÜN 
156 AHMAD BASHQAWI – TORONTO/KANADA 
157 MAZIN LIBZO - AMMAN, ÜRDÜN.
158 MADEEN SOBER - AMMAN/ÜRDÜN 
159 NADER ABZAKH - AMMAN/ÜRDÜN 
160 SAWSER HATUKAY, KFAR-KAMA, İSRAİL 
161 HASSAN YOUGHAR - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
162 SUZI SOOBZOKOV - NEW JERSEY, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
163 DALAL SHAKER - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
164 YARIHAN BIRKDAR - NEW JERSEY, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
165 BADRIA GHAZI - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
166 KEVIN KASHMAN - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
167 NART SHAWA - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
168 YANAL SHAWA - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
169 SIMA CHABAN - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
170 DANIA CHABAN - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
171 MOTAZ QADAN, - NEW JERSEY, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
172 OMAR TSAY – NEW JERSEY, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
173 ABDALLAH KHOTA – SURİYELİ BİR MUKİM, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE.
174 MAZEN RAJAB - DAMASCUS, SURİYE
175 REAM HATOW - DAMASCUS, SURİYE
 
 
****

فخامة رئيس جمهورية إستونيا، السيد توماس هندريك إيلفس (Toomas Hendrik ILVES)

سعادة رئيس برلمان إستونيا، السيد آيكي نيستور (Eiki NESTOR)

معالي رئيس مجلس وزراء إستونيا السيد تافي رويفاس (Taavi RÕİVAS)

 

الموضوع: المطالبة بالاعتراف بالإبادة الجماعية الشركسية التي ارتكبتها الإمبراطورية القيصرية الروسية

 

 

في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وقعت الإبادة الجماعية ضد الشعب الشركسي حيث أبيدت أغلبية كبيرة من الشركس من قبل الإمبراطورية الروسية للإستيلاء على بلادنا، الوطن الشركسي. واضطر الذين نجوا إلى ترك وطنهم وتم ترحيلهم ونفيهم بشكل شبه كامل، وكما خطّطت له الإمبراطورية الروسية، لقي مئات الآلاف من الأشخاص حتفهم أثناء عملية النفي. ووفقا لشعار اتخذه الجنرالات الروس والسلطات الروسية، كانت الإمبراطورية الروسية بحاجة إلى “الأرض التي تعود إلى الشركس، وليس إلى الشركس أنفسهم”.

 

استمر النفي أيضا بعد عام 1864 وبأعذار مختلفة وأقنعة متنوعة، وتم استخدام كافّة أنواع الضغوط لجعل حفنة من الشركس الّذين بقوا في الخلف وبتأثير بعض الوسائل لمغادرة وطنهم كذلك. الوثائق ذات الصلة محفوظة في الأرشيفات اضافة الى الوثائق التي نشرها شهود عيان في شهادات شخصية.

 

واليوم، يعيش عُشْر عدد السكان الشركس فقط، حوالي 700،000 نسمة في قطعة من الأرض يمكن أن تمثل جزءا بسيطاً من شركيسيا التاريخية، وهي مبعثرة ومقسّمة هنا وهناك. وعلى الرغم من أن الشركس هم أمة واحدة، فقد حُكم عليهم من قبل الإدارة السوفياتية ووريثتها، إدارة الفيدراليّة الرّوسيّة، أن يعيشوا مفكّكي الأوصال، في جيوب سياسية مختلفة، مع أسماء مختلفة كما لو كانوا من قوميات متعدّدة وكذلك معزولين عن بعضهم البعض.

 

في الوقت الحاضر، وبسبب الإبادة الجماعية الشركسية والمنفى، أُجبر 90 ٪ من التّجمّع السكاني الشركسي بأن يعيش خارج الوطن، منتشراً في أكثر من خمسين بلدا من بلدان العالم. إن “حق السكان الأصليين بأن يكون لهم تواصلٌ مع وطنهم” كحق أساسي من حقوق الإنسان للشركس في المنفى مقيد إلى درجة أنّهُ معدوم. وترفض الفيدراليّة الروسية السماح للشركس في المنفى العودة إلى وطنهم الشركسي حتى لو كان ذلك لأغراض إنسانية مُلِحّة. وقد طلب الشراكسة في سوريا الذين احتجِزوا في نار الاضطرابات المدنية بين الجانبين في الحرب الداخليّة هناك والتي ما زالت دائرة وتعرّضوا خلالها لكل آلام الصراع، العودة إلى وطنهم بسبب خطر الموت لكن لم يؤخذ طلبهم حتّى بعين الاعتبار من قبل الفيدراليّة الرّوسيّة.

 

الى جانب ذلك، فإن الناشطين الذين عبّروا عن أفكارهم حول “القضيّة الشركسية” من خلال السبل والوسائل الديمقراطية والقانونية والسلمية تم اعتقالهم ومضايقتهم وتم إخضاعهم للضغوط عبرالتهديدات العلنية والسرية. هذا الوضع في المسألة ما زال مستمراً وبأشكالٍ مختلفة.

 

وفي وحدات الفيدراليّة الرّوسيّة تم صدور قرار برلمان جمهورية قباردينو - بلكاريا ويحمل الرقم (№977–XII-B)، والمؤرّخ بتاريخ 7 فبراير/شباط 1992، وقرار برلمان جمهورية أديغيا ويحمل الرّقم (64-1)، والمؤرخ بتاريخ 29 أبريل/نيسان 1996، حيث اعترفا على قدم المساواة بالإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد الشراكسة، والتي وقعت خلال الحرب الروسية - الشركسية التي استمرت 101 عاما، وقاما بإدانة ذلك. وطلبا من الفيدراليّة الرّوسيّة الاعتراف بالإبادة الجماعية الشركسية.

 

وجورجيا، في 20 مايو/أيّار 2011، وفي القرار الذي تم التوصل إليه في برلمانها بناء على طلب من الشعب الشركسي، كانت أول دولة عضوا في الأمم المتحدة تعترف بالإبادة الجماعية الشركسية.

 

وفقا لذلك القرار الذي توصل إليه البرلمان الجورجي، اقترفت الإمبراطورية الروسية كذلك خلال الحرب التي دارت رحاها بين عامي 1763-1864، التطهير العرقي ضد الشراكسة واستُبدلوا بمجموعة عرقيّة أخرى (السكان الروس) في وطن الشراكسة وذلك وفقاً لسياسة الدّولة. وعبر الشروع في أنشطة عسكرية تهدف إلى معاقبة المدنيين، قامت بإبادة جزء كبير من السكان الشركس تماما، وذلك وفقا لمراقبين مستقلين. وتم إحداث مجاعة مصطنعة وانتشرت الأمراض المعدية بين السكان المدنيين.

 

وأعلن البرلمان الجورجي، بأنّهُ وفقاً لاتفاقية لاهاي الرابعة المؤرّخة بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأوّل 1907 ولاتفاقيّة المعاقبة على جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، فإن الإجراءات التي ارتكبت ضد الشركس كانت إبادة جماعية.

 

تقدم المدافعون عن الحقوق المدنية والنشطاء الشركس من مختلف أنحاء العالم بالطلب من حكومة أوكرانيا في 21 / 06 / 2014 للإعتراف بالإبادة الجماعية الشركسية. ردت الحكومة الأوكرانية على هذا الطلب وهكذا أوعز سيادة الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو (Petro Poroshenko)، إلى وزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية التحقيق في القضية. عبر ممثلون عن وزارة الخارجيّة في ردهم المقتضب بتاريخ 07 / 07 / 2014، عن تعليمات السيد بوروشينكو، وذكروا أن عضو الكونغرس أوليغ لياشكو (Oleg Lyashko) قدم اقتراحاً تشريعياً يحمل الرقم 4203 للمجلس الأعلى الأوكراني (Supreme Rada) من أجل “المناقشة والإعتراف بالإبادة الجماعية الشركسية”. وذكر أن الغرض من الاقتراح هو “الشروع في عملية سياسية وقانونية بشأن الاعتراف بالإبادة الجماعية للأمة الشركسية (الأديغيّة) والناجمة عن السياسة الإستعماريّة للإمبراطورية الروسية من عام 1763 ولغاية عام 1864 ودعم العملية من خلال البيانات العلمية والتاريخية”. وقد تم تجديد الإقتراح التشريعي تحت الرقم 2140 المؤرّخ بتاريخ 13 / 02 / 2015 من قبل عضو البرلمان السيد دميترو فلوديمروفيتش (Dmytro Volodimirovich) في دورة التشريعات الجديدة في المجلس الأعلى الأوكراني (Verkhovna Rada). فثمة إجراءات جارية من قبل لجان حقوق الإنسان (Committee on Human Rights) والأقليات القومية (National Minorities) والعلاقات الدولية (International Relations).

 

لقد اعترفت الوحدات الإدارية واين (Wayne)، وبروسبكت بارك (Prospect Park) وهالدون (Haledon)  في ولاية نيو جيرسي (New Jersey)، في الولايات المتحدة الأمريكية بالإبادة الجماعية الشركسية في 21 مايو/أيار 2014، و19 يوليو/تموز 2014، و17 يوليو/تموز 2014 على التوالي على أسس ملموسة.

 

وقد تم تقديم طلب آخر للاعتراف بالإبادة الجماعية الشركسية إلى بولندا بتاريخ 11 / 11 / 2014 من قبل الناشطين المدافعين عن الحقوق المدنية الشركسية في جميع أنحاء العالم.

 

وتم تقديم أحدث طلب إلى ليتوانيا في 2015 / 3 / 11 وذلك للإعتراف بالإبادة الجماعية الشركسية. وبناءً على الطلب المذكور، وفي رد بتاريخ 2015 / 3 / 30، من مكتب رئيسة جمهورية ليتوانيا، داليا غريباوسكايتي، ذكر أنه تم استلام الطلب وجرى تحويله إلى وزارة الشؤون الخارجية باعتبار أن الوزارة هي المختصة فيما يتعلق بالقضية. في هذا السياق، وفي رد أرسل من قبل مكتب رئيس الوزراء سلط الضوء فيه على أن الطلب أحيل إلى مكتب رئيس الوزراء الجيرداس بوتكيفيسيوس.

 

القضية الشركسية هي مشكلة حصلت نتيجة للإبادة الجماعية الشركسية والنّفى، والدولة التي هي ملزمة لحل هذه المشكلة هي الفيدرالية الروسية. أصبح من الواضح أن الفيدرالية الروسية، التي تعمل وفق نفس الحجج مثلها مثل الإمبراطورية الروسية حول القضيّة الشركسية وحتى في القرن الحادي والعشرين، تتصرف بنفس الطريقة في جميع المواضيع مع احتلالها لشبه جزيرة القرم التي هي أرض تقع ضمن الحدود الإقليمية لأوكرانيا من خلال ترديد مبررات قمع الناطقين باللغة الروسية الذين يعيشون في الواقع في شرق أوكرانيا، مستهدفة احتلال أوكرانيا بأكملها وبعد ذلك مباشرة إطلاق تهديدات ضد بولندا وأوروبا الشرقية. إنها ممارسة من العالم القديم “لإخضاع الأراضي الّذي ينمو نتيجة للإحتلال” حيث جرى الإعتقاد أنها وسيلة العالم القديم في التفكير لكنها انتقلت إلى العالم المعاصر من قبل الفيدرالية الروسية، وعلاوة على ذلك، تاركة العالم بأسره في دهشة.

 

وتتعلّق “القضيّة الشركسية” بِ“القيم” بقدر ما هي “برموزها الوطنية والعالميّة، وبالتالي فإننا نعتبر “شركيسيا” ضمن منطقة “بحر البلطيق – البحر الأسود - بحر قزوين”. ويؤيّد الشركس القيم الأوروبّيّة وفقا لإعلان بورجومي (Borjomi Declaration).

 

نحن الموقعون أدناه، بعد الإحترام، نقدم طلبنا لفخامتكم للاعتراف بالإبادة الجماعية الشركسية:

1   حابى جودت يلدز - بانديرما، تركيا.

2   محمود بي - بورصة، تركيا.

3   خواد عدنان - مايكوب، شركيسيا.

4   عادل بشقوي - عمان، الأردن.

5   ميريتيكو كينان كابلان - اسطنبول، تركيا.

6  الدكتور نصرت باش - اسطنبول، تركيا.

7  إياد يوغار- الولايات المتحدة الأمريكية.

8  البروفيسورة الدكتورة شردم غونزيل أوجي.

9  الدكتور قردن مراد يلدريم - اسطنبول، تركيا.

10 كوبي نورهان فيدان - إسطنبول / تركيا.

11 جود صايم سيزغين - سامسون، تركيا.

12 شوجن أمين آرسلانوك سيزغين - قيصري، تركيا.

13 شلاخوة رجب ميتا - سكاريا، تركيا.

14 تحاموق جهاد أولوس - قيصري، تركيا.

15 حبراقو مراد أوزدن - إسطنبول، تركيا.

16 خوست سميح أكغون - إسطنبول، تركيا.

17 الدكتور عمر أيتك كورميل - إسطنبول، تركيا.

18 تمارا برسيق - دبي، الإمارات العربية المتحدة.

19 جيد وومار دينيز - سكاريا، تركيا.

20 حاتكو فورال بيرم - إسطنبول، تركيا.

21 كوشا وومار - إزمير، تركيا.

22  ياسي مصطفى سعدات - إسطنبول، تركيا.

23 بلكر سلجوق - فان، تركيا.

24 جينا حبوخ – الولايات المتحدة الأمريكيّة.

25 ثاتل ساجد تونج – إسطنبول، تركيا.

26 هاتش يالسين كارابولوت - اسطنبول، تركيا.

27 ييكواش سينك أوجي - اسطنبول، تركيا.

28 سوجن فاروق أرسلانوق - إسطنبول، تركيا.

29 سولوك اردينك أونسالان - ك. ماراس، تركيا.

30 علي برزج - نيويورك، الولايات المتحدة الأميركية.

31 تحاجوس إيمري أكجان - سكاريا، تركيا.

32  كاليكوت أنور ساغلام - اسطنبول، تركيا.

33 مقود ناهدة دمير أيبات - قونية، تركيا.

34  أوتلي مصطفى يوكسل - سامسون، تركيا.

35 هاكعشي اركان باتر - قيصري، تركيا.

36 ملجوش إلهامي دامر - توكات، تركيا.

37  الدكتور يتكين إنانوز - إسطنبول، تركيا.

38 خواكو فهيم سراج - إسطنبول، تركيا.

39 عمر بيهافا - باريس، فرنسا.

40  كويكو كانر - قيصري، تركيا.

41 الدكتور مراد دميرهان – أنقرة / تركيا.

42 شوجن عمر إركان - ميونيخ، ألمانيا.

43 ييكواش يوكسل نداء - مانيسا، تركيا.

44  كوبي بيرفين ماتسون - يفله، السويد.

45 باغ أوغوز بخشي - ملبورن، أستراليا.

46  شيووسف نيفين غوغلو - أمستردام، هولندا.

47 بشيغوسي تيكنور باسوك - إسطنبول، تركيا.

48 موشي حسين أولاملي - يوزغات، تركيا.

49 ميرزي إيرول - قيصري، تركيا.

50 أفق علي بيسان - باريس، فرنسا.

51 زينب بيهافا - باريس، فرنسا.

52 شوجن جواهر إركان - ميونيخ، ألمانيا.

53  سارة أشموز - كفر كما، إسرائيل.

54 أيبك أشموز - كفر كما، إسرائيل.

55 سوزان أشموز - كفر كما، إسرائيل.

56 نبال شابسو - كفر كما، إسرائيل.

57 غوني شابسو - كفر كما، إسرائيل.

58 عاصم شابسو - كفر كما، إسرائيل.

59 عارف ناش - كفر كما، إسرائيل.

60 بيلا شجاش - كفر كما، إسرائيل.

61 وفاء حاخو - كفر كما، إسرائيل.

62 ميرفت لاباي - كفر كما، إسرائيل.

63 يحيى حاخو - كفر كما، إسرائيل.

64 غوركج  جوشان - كفر كما، إسرائيل.

65 آدم غوركج - كفر كما، إسرائيل.

66 بيبرس شوجن - كفر كما، إسرائيل.

67 عزمي تحاوخو - كفر كما، إسرائيل.

68 نفنة شوجن - كفر كما، إسرائيل.

69 جميل شجاش - كفر كما، إسرائيل.

70 سهيلة شجاش - كفر كما، إسرائيل.

71 مريم ناتخو - كفر كما، إسرائيل.

72 اسماعيل لباي - كفر كما، إسرائيل.

73 علي لباي - كفر كما، إسرائيل.

74 آدم لباي - كفر كما، إسرائيل.

75 امير لباي - كفر كما، إسرائيل.

76 هارون حاخو - كفر كما، إسرائيل.

77 صفوان حاخو - كفر كما، إسرائيل.

78 محمد لباي - كفر كما، إسرائيل.

79 عمر نابسو - كفر كما، إسرائيل.

80 لينا شابسو - كفر كما، إسرائيل.

81  رانية غوركظ - كفر كما، إسرائيل.

82 نابسو هارون - كفر كما، إسرائيل.

83 سناء لاباي - كفر كما، إسرائيل.

84 يعقوب لباي - كفر كما، إسرائيل.

85  هالة لباي - كفر كما، إسرائيل.

86 عدنان لاباي - كفر كما، إسرائيل.

87 مريان لاباي - كفر كما، إسرائيل.

88 إسماعيل آشموز - كفر كما، إسرائيل.

89 ليندا لاباي - كفر كما، إسرائيل.

90 عبدالرحمن لاباي - كفر كما، إسرائيل.

91  سمارة اشموز - كفر كما، إسرائيل.

92 فاضل أبزاخ - كفر كما، إسرائيل.

93 عزيز خواج - كفر كما، إسرائيل.

94 محمد شوجن - كفر كما، إسرائيل.

95 لانا شوجن - كفر كما، إسرائيل.

96 سعاد حرشوق  - كفر كما، إسرائيل.

97 هارون تحاوخو - كفر كما، إسرائيل.

98 فؤاد شوشحة - كفر كما، إسرائيل.

99 تامبي شوشحة - كفر كما، إسرائيل.

100 سيلفيا ايشلاين - كفر كما، إسرائيل.                     

101 ليزا تحاوخو - كفر كما، إسرائيل.

102 مريم شوشحة - كفر كما، إسرائيل.

103 علي امين شجاش - كفر كما، إسرائيل.

104

105 بسمة ناش - كفر كما، إسرائيل.

106 زكريا خواج - كفر كما، إسرائيل.

107 فراس زاور - كفر كما، إسرائيل.

108 نور بي ناتخو - كفر كما، إسرائيل.

109 نورا نابسو - كفر كما، إسرائيل.

110 ميرفت خواج - كفر كما، إسرائيل.

111 هارون جندار - كفر كما، إسرائيل.

112 بدر تحاوخو - كفر كما، إسرائيل.

113 عماد شابسوغ - عمان، الأردن.

114 إحسان خون - الشتات الشركسي.

115 رنا شابسوغ - أوتاوا، كندا.

116 أنس بشماف - كفر كما، إسرائيل.

117 لينا تحاوخو - كفر كما، إسرائيل.

118 إبراهيم تحاوخو - كفر كما، إسرائيل.

119 هارون ناتخو - كفر كما، إسرائيل.

120 إبراهيم خواج - كفر كما، إسرائيل.

121 شينا خواج - كفر كما، إسرائيل.

122 جوليان تشوصحا - كفر كما، إسرائيل.

123 جام حوران - كفر كما، إسرائيل.

124 منى خواج - كفر كما، إسرائيل.

125 ساره نابسو - كفر كما، إسرائيل.

126 سعيد لامبر - كفر كما، إسرائيل.

127 حدى أبرج - كفر كما، إسرائيل.

128 إسحق غوركوظ - كفر كما، إسرائيل.

129 نابسو فؤاد - كفر كما، إسرائيل.

130 جان عمر - كفر كما، إسرائيل.

131 فاخر صالح - كفر كما، إسرائيل.

132 إسحق ناش - كفر كما، إسرائيل.

133 لانا عقبي - كفر كما، إسرائيل.

134 نور محمد غش - المهجر الشركسي.

135 ساره تحاوخو - كفر كما، إسرائيل.

136 مجد غوتوق - المهجر الشركسي.

137 زاك برسيقوا - نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأميركية.

138 بلال بيرم - المهجر الشركسي.

139 ماهر عقبي - عمان الأردن.

140 جانيت بشقوي - عمان، الأردن.

141 مالك لبزو - عمان، الأردن.

142 احمد الداغستاني - عمان، الأردن.

143 جواد حابي - عمان، الأردن.

144 تامبي بيوك - عمان، الأردن.

145 حميد أبزاخ - عمان، الأردن.

146 زينة بشقوي - عمان، الأردن.

147 أمين أنسوقة - عمان، الأردن.

148 سامر حبوخ - عمان، الأردن.

149 الدكتور روحي شحالتوغ - عمان، الأردن.

150 إسحق مولا - عمان، الأردن.

151 محمد شهنكري - عمان، الأردن.

152 الدكتورة ليزا جركسي - ملبورن، أستراليا.

153 حسن نباص - عمان، الأردن.

154 دانا وجوخ - الولايات المتحدة الأميركية.

155 عمر شابسوغ - عمان، الأردن.

156 أحمد بشقوي - تورنتو، كندا.

157 مازن لبزو - عمان، الأردن.

158 مدين صوبر - عمان، الأردن.

159 نادر أبزاخ - عمان، الأردن.

160 ساوسر حتوقاي - كفر كما، إسرائيل.

161 حسان يوغار - نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأميركية.

162 سوزي سوبزوكوف - - نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأميركية.

163 دلال شاكر - نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأميركية.

164 يريهان بيرقدار - نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأميركية.

165 بدرية غازي - نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأميركية.

166 كيفن كاشمان - نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأميركية.

167 نارت شاوا - نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأميركية.

168 ينال شاوا - نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأميركية.

169 سيما شعبان - نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأميركية.

170 دانيا شعبان - نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأميركية.

171 معتز قردن - نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأميركية.

172 عمر تسي - نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأميركية.

173 عبدالله خوطا - سوري يقيم في مرعش، تركيا.

174 مازن رجب - دمشق، سوريا.

175 ريم حتاو - دمشق، سوريا.

 


Bu haber toplam 6066 defa okundu.


hapi cevdet

Çerkes Soykırımının tanınması talebi, Ukrayna, Polonya ve Litvanya parlamentolarından sonra, Estonya Parlamentosu ve ilgililerine sunulmuş bulunuyor. Mücadele aktivite kazanıyor. Sevindirici bir durum. Ancak Rusya da karşı önlemini alıyor.
Örneğin, RF yurttaşları içinde son başvuru dilekçesine sadece Khuade Adnan imza vermiş bulunuyor. Bu da baskının yaygınlaştırıldığının kuşkusuz bir kanıtı. Bu durum herşeyi açıklamaya yetiyor olmalı. Rus, Adıge mak gazetesi haberlerinin bir kısmının bilinen diller olan Arapça ve Türkçe yoluyla dış dünyaya ulaşmasına bile engel oluyor. Bu denli tahammülsüz.

Güya bütçe olanaklarının yetersizliği nedeniyle Arapça ve Türkçe çevirmenler, hepsi iki kişi "izinli" sayılmışlar. Rus iki kişiye ücret ödeyemeyecek denli acze mi düşmüş?..Mangalda kül bırakmayıp "Anayurt, dönüş de dönüş..." diyen, öteye beriye çamur atan ve sonunda Rus tasmasını takan kimi dönüşçülerimiz bu duruma ne diyor olabilirler? Doğrusu merak konusu... Saygılar.

12 Mayıs 2015 Salı Saat 12:15
kerem satırcı

Bu başvurular Çerkes ulusunu tekrar ayağa kaldıracak hamlelerdir. Çerkesya yurtseverlerini canı gönülden kutluyorum. Ayrıca başvurulardan önce haberimiz olursa bizler de imza atmak isteriz..
Başarılar..

12 Mayıs 2015 Salı Saat 12:05
KOBLİ

Türkiye parlamentosuna da başvurulmalı. Hemde hemen. Putin'in ermeni açıklamaları karşılığında Çerkes soykırımı havucunu uzattı hemen siyasiler.
Biz neden TBMM ne başvuru yapmıyoruz ki?Bildiğim kadarıyla geçen sene HDP öyle bir öneri vermişti ama reddedilmişti diye biliyorum.
Herkesten önce biz vermeliyiz o öneriyi.

12 Mayıs 2015 Salı Saat 02:09
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net