Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Ünlü Halk Figürleri, Bilim Adamları, Kültür ve Eğitim Çalışanları:BİZ ÇERKESİZ!
19 Ekim 2021 Salı Saat 21:33
Ünlü Halk Figürleri, Bilim Adamları, Kültür ve Eğitim Çalışanları:BİZ ÇERKESİZ!

 

Sevgili yurttaşlar!

 

Milliyetini belirleme ve belirtme hakkına ilişkin anayasa hükmünün rehberliğinde, Adıge halkının birliğine ilişkin " 1. Adıge Kongresinin Kararı"nı (Nalçik, 28/03/1992) ve Dünya Çerkes Birliği Yönetim Kurulunun "Çerkes halkının kendi adı ve ulusal adı üzerine" 19.02.2011 tarihli kararını destekleyen,  15 Ekim 2021'de başlayan Tüm Rusya nüfus sayımına  Çerkes olduğumuzun bilincinde olarak, milli kimliğimizi Çerkes olarak belirterek katılacağız.

 

Kendilerini ''Adıge'' olarak gören Çerkes halkının tüm etnik köken temsilcilerine:Abazeheler, Besleneyler,Bjeduğler, Egerukheyler, Janeyler, Kemırgueyler, Kabardeyler, Mahoşlar,Natuhuayler,Wubıhler, Hatukueyler, Şapsığlar nüfus sayımına katılmaya  ve ulusal kimliğinizi  Çerkes  olarak belirtmek için çağrıda bulunuyoruz.

İmzalar:

 

1. Zaur TUTOV , Rusya, KBC, KÇC, Adıgey Cumhuriyeti, Dağıstan halk sanatçısı, Dünya Çerkes Birliği ödülü sahibi.

 

2. Kasey KHAÇEGOGU, Rusya'nın Onurlu Sanatçısı, Abhazya Halk Sanatçısı (Maykop)

 

3. Andrey HAKUAŞEV, Filoloji bilimleri doktoru, KBC ve Adıgey Cumhuriyeti onursal bilim adamı, Rusya Federasyonu yüksek öğrenim onursal çalışanı, Adıge (Çerkes) Uluslararası Bilimler Akademisi (AMAN) akademisyeni

 

4. Kanşobiy AJAHOV, Dünya Çerkes Birliğ Başkanı (2009-2012), hukuk bilimleri adayı,KBC’nin onurlu avukatı.

 

5. Hazretali HOKONOV,  KBC’nin onurlu bilim adamı,fizik ve matematik bilimleri doktoru, profesör

 

6. Boris DAUROV,Tıp bilimleri doktoru, AMAN akademisyeni, KÇC Çerkes yaşlılar konseyi başkanı.

 

7. Hapay ARAMBİY, Rusya Federasyonu onurlu fiziksel kültür çalışanı, RSFSR ve SSCB'nin sambo antrenörü, sambo'da SSCB'nin Onurlu Spor Ustası, tüm Rusya ve uluslararası kategorilerin hakemi, , sambo'da 2 kez dünya şampiyonu

 

8. Petr IVANOV , Teknik Bilimler Doktoru, Profesör, Rusya Doğa Bilimleri Akademisi Akademisyeni, Rusya Federasyonu Onurlu Bilim Adamı (Nalçik)

 

9. Ali TAŞLO, Rusya Federasyonu,KBC,KÇC sanatçısı nun onur sanatçısı, uluslararası yarışmanın galibi. J. Puccini İtalya'da

 

10. Murat KHOKONOV, KBC bilim adamı,Fizik ve Matematik Bilimleri Doktoru, Profesör ı

 

11. Madina HAKUŞEVA , Filoloji Doktoru, KBC  Sivil Odası Üyesi, Rusya Federasyonu Yazarlar Birliği Üyesi, KBR Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

 

12. Muradin DUMANOV , KBC Halk Sanatçısı

 

13. Maryam BAGOVA , Rusya Federasyonu Genel Eğitim Fahri Çalışanı

 

14. Boris MALBAKHOV , Sanat Doktoru, Profesör

 

15. Ruslan GVAŞEV Karadeniz Şapsığları İhtiyarlar Meclisi Başkanı 

 

16. Hasan-Ali BOROKOV , avukat, KBC'nin Onurlu avukatı

 

17. Arsen GUŞAPŞA , heykeltıraş, Rus Sanat Akademisi akademisyeni, KBC Halk Sanatçısı

 

18. Ruslan TSRIMOV , KBR Halk Sanatçısı, Rusya Sanat Akademisi Sorumlu Üyesi

 

19. Aslanbek MIRZOEV , Tarih Bilimleri Adayı (Nalçik)

 

20. Timur Aloev , Tarih Bilimleri Adayı (Nalçik)

 

21. Svetlana NAGOEVA, Adıgey Cumhuriyeti Onurlu Sanatçısı, Rusya Tiyatro İşçileri Birliği üyesi.

 

22. ABU BANOV , Çerkes Halkı Yaşlılar Konseyi Başkanı (Çerkessk)

 

23. Zamiret PSEUŞ , Allatika Limited Şti. Direktörü  (Krasnodar)

 

24. Zalina ŞERIEVA , filolog (Nalçik)

 

25. Bella SOKOLOVA-MAFAGEL , halk figürü (Karadeniz Şapsığya )

 

26. Kuek ASFAR , filolojik bilimler adayı. (Maykop)

 

27. Shamsudin NEGUÇ , halk. politikacı (Maykop)

 

28. Oleg ARGUNOV , "Khabez Alçı Fabrikası" Genel Müdürü, 

 

29. Lidia JİGUNOVA , profesör, Rus dili ve edebiyatı öğretmeni, Tulane Üniversitesi (ABD)

 

30. Madina ORZALIEVA , öğretmen, Rusya Federasyonu Gazeteciler Sendikası üyesi  (Nalçik) 

 

31. Karalbiy MAKOEV , Albay, Silahlı Kuvvetler Hizmet Nişanı Komutanı (Nalçik)

***

Известные общественные деятели, деятели науки, культуры и образования: МЫ ЧЕРКЕСЫ!

 

Дорогие соотечественники!

 

Руководствуясь конституционной нормой о праве определять и указывать свою национальную принадлежность, поддерживая «Постановление I всеадыгского съезда «О единстве адыгского народа» (г. Нальчик, 28.03.1992г.) и постановление исполкома Международной черкесской ассоциации «О самоназвании и иноназвании черкесского народа» от 19.02.2011г., осознавая себя черкесом/черкешенкой, во всероссийской переписи населения, начавшейся 15 октября 2021 года, мы примем участие, указав свою национальную принадлежность черкесом / черкешенкой.

 

ПРИЗЫВАЕМ всех представителей субэтносов черкесского народа, считающих себя по самоназванию адыгэ: абадзехов, бесленеевцев, егерухаевцев, жанеевцев, темиргоевцев, кабардинцев, махошевцев, натухаевцев, убыхов, хатукаевцев, шапсугов, принять участие в переписи и указать свою национальную принадлежность: черкес / черкешенка.

 

 Подписи:  

1. Заур ТУТОВ, народный артист России, КБР, КЧР, республик Адыгея, Дагестан, лауреат премии Международной черкесской ассоциации


2. Касей ХАЧЕГОГУ, Заслуженный деятель искусств России, Народный артист Абхазии (г. Майкоп)


3. Андрей ХАКУАШЕВ, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки КБР и республики Адыгея, Заслуженный работник высшей школы РФ, академик АМАН.


4. Каншобий АЖАХОВ, президент Международной черкесской ассоциации (2009-2012 г.г.), кандидат юридических наук, Заслуженный юрист КБР


5. Хазерталий ХОКОНОВ, доктор физико-математических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ и КБР


6. Борис ДАУРОВ, доктор медицинских наук, академик АМАН, председатель Совета Старейшин Черкесов КЧР


7. Хапай АРАМБИЙ, Заслуженный работник физической культуры РФ, Заслуженный тренер РСФСР и СССР, Заслуженный мастер спорта СССР по самбо, судья всероссийской всесоюзной и международной категорий, 2-х кратный чемпион мира по самбо


8. Петр ИВАНОВ, доктор технических наук, профессор, академик РАЕН, Заслуженный деятель науки РФ (г. Нальчик)


9. Али ТАШЛО, Заслуженный артист РФ, КБР, КЧР, лауреат международного конкурса им. Дж. Пучини в Италии


10. Мурат ХОКОНОВ, доктор физико-математических наук, профессор, Заслуженный деятель науки КБР


11. Мадина ХАКУАШЕВА, доктор филологических наук, член Общественной палаты КБР, член союза писателей РФ, член правления союза писателей КБР


12. Мурадин ДУМАНОВ, Народный артист КБР


13. Марям БАГОВА, Почетный работник общего образования Российской Федерации


14. Борис МАЛЬБАХОВ, Доктор искусствоведения, профессор


15. Руслан ГВАШЕВ, Председатель Совета старейшин Причерноморских шапсугов.


16. Хасан-Али БОРОКОВ, адвокат, Заслуженный юрист КБР


17. Арсен ГУШАПША, скульптор, академик Российской Академии художеств, Народный художник КБР


18. Руслан ЦРИМОВ, Народный художник КБР, член-корреспондент Российской академии художеств


19. Асланбек МИРЗОЕВ, кандидат исторических наук (г. Нальчик)


20. Тимур АЛОЕВ, кандидат исторических наук (г. Нальчик)


21. Светлана НАГОЕВА, Заслуженная артистка Республики Адыгея, член союза театральных деятелей России


22. Абу БАНОВ, Председатель Совета старейшин черкесского народа (г. Черкесск)


23. Замирет ПСЕУШ, Директор ООО «Аллатика» (Краснодар)


24. Залина ШЕРИЕВА, филолог (г. Нальчик)


25. Бэлла СОКОЛОВА-МАФАГЕЛ, общественный деятель (Причерноморская Шапсугия)


26. Куек АСФАР, кандидат филологических наук. (г. Майкоп)


27. Шамсудин НЕГУЧ, общественный. политический деятель (г. Майкоп)


28. Олег АРГУНОВ, Генеральный директор ОАО "Хабезский гипсовый завод", заслуженный строитель РФ


29. Лидия ЖИГУНОВА, профессор, преподаватель русского языка и литературы, Тулейнский университет (США)


30. Мадина ОРЗАЛИЕВА, учитель, член союза журналистов РФ (г. Нальчик)


31. Каральбий МАКОЕВ, полковник, кавалер ордена «За службу в вооруженных силах» (г. Нальчик) 


Kaynak: http://zapravakbr.com/index.php/30-uncategorised/1751-izvestnye-obshchestvennye-deyateli-deyateli-nauki-kultury-i-obrazovaniya-my-cherkesy?fbclid=IwAR3ZyAq5L2j2uHePYzx-tmMARBadhaJqPlmrZwHNCq7IdUoJkR-uSx2HEHs

 

Çeviri: Beşto Yılmaz Beştepe

Cherkessia.net, 19 Ekim 2021


Bu haber toplam 1581 defa okundu.


Bu habere yorum eklenmemiştir. İlk yorumu siz ekleyin.
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net