Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Rusya Güvenlik Servislerinin, Elektronik Çerkes “Nüfus Sayımı”nın Arkasında Olduğu Söylenmektedir
29 Ekim 2016 Cumartesi Saat 12:05
Geduadzhe’nin fikrine göre, şu andaki faaliyetin arkasında, “Çerkes aktivistleri tehdit etmekle ve Çeçenlere yaptığı gibi onları ortadan kaldırmakla (yöneticilerini ve temsilcilerini)” ilgilenen “FSB (Rus Federal Güvenlik Servisi) bulunmaktadır”. Geduadzhe bu noktada, iktidar yanlısı lider Ramazan Kadirov’un muhtemelen FSB ve diğer Rus istihbarat servisleri ile yakın bir şekilde çalışan ve yurt dışındaki Çeçen muhalefetini öldüren ajanlarının bulunduğu trajik tarihe atıfta bulunmaktadır.
 
 
Paul Goble, 25 Ekim 2016 
 
Geçmişte Moskova, nüfus sayımlarını, Çerkes Milleti’nin içindeki ayrımları körüklemek için kullanmıştır. Moskova, Kuzey Kafkasya’daki böl-ve-ele geçir çabalarının bir parçası olarak ve buna ilaveten  yurt dışında sayıları Kuzey Kafkasya’dakinden çok daha fazla olan Çerkes Milleti’ni, Kuzey Kafkasya’da bulunanlardan izole edebilmek amacıyla, Çerkes Milleti mensuplarının kendilerini Adige,Karaçay,Kaberdey ve Çerkes altgruplarına ait bir çok tarihi isimlerle tanımlamalarına ihtiyaç duymaktadır. Kabaca 500.000 Çerkes, tarihi Kuzey Kafkasya vatanlarında bulunmaya devam etmektedir, fakat Rusya’nın Çerkes Milletini 1864 yılında zorla sürmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan diaspora üyelerinin sayıları 5 milyondan fazladır.
 
Kaynak:Irish Times
 
Şu anda Rusya’nın dayattığı bölünmelerin üstesinden gelme çabasının bir parçası olarak, Moskova’da yaşayan Çerkes aktivist Timur Yevgazhukov, bütün Çerkesleri kapsayacak elektronik nüfus sayımı yapmak için bir internet kampanyası başlatmıştır. Onun planlanmış araştırması, gerek Rusya Federasyonu’nda ve gerek yurt dışında yaşayan bütün Çerkesleri kapsayacaktır. Yevgazhukov, bu yaklaşımın ortak kimliğin güçlendirilmesine katkıda bulunacağını söylemektedir. 
 
 
Çerkeslerin kahir ekseriyeti, kendi birliklerinin yeniden güçlü bir şekilde dile getirilmesini desteklemekte ve bu nedenle söz konusu nüfus sayımına arka çıkmaktadırlar. Fakat, gazeteci Larisa Cherkess’e göre, organize edilme şekline dair bazı şüpheler yüzünden, Rusya güvenlik servisleri bu girişimin arkasında olabilir ve dile getirilmeyen nihai amaç, Rusya Devleti’nin geçmişte hedeflediği amaç ile aynı olabilir  (Kavkazr.com, October 18). Bir çok kişi şüphe içerisindedir, çünkü yeni proje, eğer zaten listede kayıtlı ise, kayıtlı olan bu kişilerin, diğer Çerkeslere kendilerini kaydettirebilmeleri için davetiye göndermesine bağlıdır. 
 
 
Organizatörler, diğer milletlere mensup kişilerin Çerkes olarak kaydedilmelerini engellemek için bunun zaruri olduğu söylemektedirler. Fakat bir çok Çerkes, bunun sadece Rusya otoritelerinin kendi çıkarları için kullanabileceği ya da baskı altına alabileceği  kendi toplumları içerisindeki ilişki ağını ortaya çıkarmak için değil aynı zamanda bazılarını ürkütüp kaçırmak suretiyle bilinen Çerkes sayısını azaltmak için yapılmakta olduğunu açıkça görmektedir. Böylesine bir strateji Moskova’ya, dünyada bir çok uzmanın söylediği kadar Çerkes bulunmadığını iddia etme fırsatı verebilecektir.    
 
 
Fakat çok daha fazla sayıdaki Çerkesin, eğer bilgilerini online olarak sunarlar ise, bu bilgilere ne olacağı hakkında endişe taşıdıkları gözükmektedir. Çerkeslerin daha yaşlı jenerasyonları büyük ölçüde internete aşina değildir ve bu durum söz konusu sayımı şüpheli kılmaktadır. Genç Çerkesler interneti kavramış durumdadır fakat Rus istihbarat servislerinin ya da diğerlerinin, kendi sunacakları datayı nasıl kötüye kullanabilecekleri hakkında doğal olarak şüphe duymaktadırlar. Bu endişeler, söz konusu işi organize edenlerin çoğunlukla bilinmemesi ve Çerkeslerin sunacağı datanın ne şekilde güvenli bir vaziyette muhafaza edileceğinin tanımlanmaması gerçekleri ile daha da şiddetlenmektedir.
 
 
Çerkesler buna ilaveten başka bir şey ile daha tedirgin olmaktadırlar: web sitesi İngilizce ve Rusça’dır, fakat Çerkesçeye yer verilmemiştir. Rusya Federasyonu içerisindeki Çerkeslerin çoğu Rusça bilmektedirler; ve yurt dışında yaşayan Çerkesler de İngilizce bilmektedirler. Ancak bir çok Çerkes ne İngilizce ne da Rusça bilmektedir. Bu yüzden, İngilizce ve Rusça dili ile ilgili kısıtlamayı bazı Çerkesler sorgulamaktadırlar. Bir cevap; organizatörler bütün Çerkesleri gerçekten saymak istememektedir- ve bu projenin arkasındaki kişiler ve kuruluşlar ne olursa olsun Çerkeslere ve onların davasına sempati ile bakıyor olabilirler.   
 
 
Bu toplumun en tanınmış şüphecilerinden birisi,Münih’teki Çerkes Enstitüsü başkanı olan Zaur Geduadzhedir. Bilinmeyen kişilere ve organizasyonlara şahsi bilgilerini sunmak oldukça tehlikelidir, özellikle bu datanın nasıl kullanılacağı bilinmemekte ise demektedir Geduadzhe. Gerçekten de yeni “nüfus sayımı”, neredeyse Moskova’nın sayıma katılanları bulmasına izin verecek adres ve diğer bilgileri talep etmektedir (Onkavkaz.com, October 18) .  
 
 
Geduadzhe’ye göre, bu faaliyet, bütün Çerkeslerin nüfusunu sayma türünden üçüncü teşebbüstür. Birincisi elektronik iş ağı yaratılmasını kapsamaktaydı; ve ikincisi - “Çerkes pasaportu çıkarılmasına ilişkin başarısız bir projeydi”. Geduadzhe, bir çok kişinin bu faaliyetlere, Çerkes ulusal aidiyetinin büyümesini tetikleyecek ümidiyle bakmasına rağmen, bütün bu projelerin Çerkes Milleti’ni güçlendirmekten ziyade zayıflatmaya yönelik olduğunu  söylemektedir. 
 
 
Geduadzhe’nin fikrine göre, şu andaki faaliyetin arkasında, “Çerkes aktivistleri tehdit etmekle ve  Çeçenlere yaptığı gibi onları ortadan kaldırmakla (yöneticilerini ve temsilcilerini)” ilgilenen “FSB (Rus Federal Güvenlik Servisi) bulunmaktadır”. Geduadzhe bu noktada, iktidar yanlısı lider Ramazan Kadirov’un muhtemelen FSB ve diğer Rus istihbarat servisleri ile yakın bir şekilde çalışan ve yurt dışındaki Çeçen muhalefetini öldüren  ajanlarının bulunduğu  trajik tarihe atıfta bulunmaktadır. Eğer Geduadzhe haklı ise Moskova’nın, Çerkes aktivizmine karşı savaşını, yeni ve tehlikeli bir şekilde genişletmeye hazırlandığı ortaya çıkmaktadır.  
 
 
Bu tehdide rağmen, muhtemelen bir çok Çerkes, formu doldurma eğilimindedir, çünkü organizatörler, bir süre sonra Çerkeslerin dünyanın herhangi bir yerindeki akrabalarını arama imkanına kavuşacakları ve aile kütüğü oluşturabilecekleri vaadinde bulunmaktadırlar. Fakat bu “nüfus sayımı”nın Çerkesçe versiyonu var olana dek, söz konusu vaadin gerçekleşmesi imkan dışıdır. Gerçekten de en büyük tehlike, sadece az sayıda Çerkesin bu nüfus sayımına katılması ve daha sonra bu temelde Moskova’nın Çerkes Milleti’nin şimdiye kadar varsayıldığından daha az bir nüfusa sahip olduğunu iddia edecek olmasıdır.  
 
 
 
 
Çeviri:Dr. Karden Murat Yıldırım 
 
Cherkessia.net, 29 Ekim 2016
 
 
***
 
Russian Security Services Said Behind Electronic Circassian ‘Census’
 
 
By: Paul Goble, October 25, 2016 
 
 
In the past, Moscow has used population censuses to promote divisions within the Circassian nation. As part of its divide-and-conquer effort in the North Caucasus as well as to isolate them from the far larger Circassian nation abroad, Moscow has required members of that community to identify themselves as Adygs, Karachays, Kabards and so on—names of historical subgroups of Circassians. Roughly 500,000 Circassians remain in the area of their historical North Caucasus homeland, but more than five million are members of the diaspora, which arose as a result of Russia’s forced deportation of that nation in 1864.
 
Now, as part of an effort to overcome those Russian-imposed divisions, Timur Yevgazhukov, a Circassian activist living in Moscow, has launched an Internet campaign to conduct an electronic census of all Circassians. His planned survey will cover Circassians both within the Russian Federation and abroad. This approach, he says, will help promote their common identity. Circassians overwhelmingly support the idea of reaffirming their unity, and therefore most back this census. But some suspect that the way it is being organized may mean that the Russian security services are behind this initiative and that its ultimate but unstated goal is the same one the Russian state has pursued in the past, according to journalist Larisa Cherkes (Kavkazr.com, October 18).
 
Many are suspicious because the new project allows Circassians to register as such only if others already on the list invite them to do so. Organizers say this is necessary so that members of other nations do not register as Circassians. But many Circassians clearly feel that this is an effort not only to identify networks within their community that the Russian authorities might exploit or suppress but also to reduce the number of recognized Circassians by frightening some of them away. Such a strategy could allow Moscow to claim that there are not nearly as many Circassians in the world as most experts say.
 
But far more Circassians appear to be concerned about what will happen to their data if they provide it online. The older generation of Circassians is largely unfamiliar with the Internet and, hence, is suspicious of it as such. Younger Circassians are Internet-savvy, but they are naturally suspicious of how the Russian intelligence services or perhaps someone else might misuse the data they provide. Such fears are compounded by the fact that the organizers of this effort are unknown to most and have not described how they will keep the data Circassians provide safe.
 
These Circassians are troubled by something else as well: the site exists in English and in Russian but not in Circassian. Many Circassians within the borders of the Russian Federation know Russian; and many Circassians living abroad know English. But many Circassians do not speak either. Hence, some are questioning this bilingual limitation. One answer is that the organizers do not really want to count all Circassians—and that suggests that behind this project may be people and institutions that are anything but sympathetic to the Circassians and their cause.
 
One of this community’s most prominent skeptics is Zaur Geduadzhe, the head of the Circassian Institute in Munich. He says that it is extremely dangerous to provide private information to unknown individuals or organizations, especially if one does not know how this data will be used. Indeed, the new “census” asks for addresses and other information that would allow Moscow to find almost anyone who takes part (Onkavkaz.com, October 18).
 
According to Geduadzhe, this is the third attempt to conduct some kind of census of all Circassians. The first involved the creation of an electronic business network; and the second—“the unsuccessful project of creating Circassian passports.” He says that all these efforts were intended to weaken rather than strengthen the Circassian nation, even though many hoped in each case that they would spark a growth in Circassian national identification.
 
In his view, behind the current effort “stands the FSB [Russian Federal Security Service],” which is interested in threatening “Circassian activists and eliminating them as [its officers and representatives] have been doing with Chechens.” Geduadzhe here is referring to the tragic history in which agents of republican leader Ramzan Kadyrov, likely working closely with the FSB and other Russian intelligence services, have killed opposition Chechens abroad. If he is right, it would appear that Moscow is now prepared to expand its fight against Circassian activism in a new and dangerous way.
 
Despite this threat, it is likely that many Circassians will be tempted to fill in the forms because the organizers promise that soon individual Circassians will be able to search for relatives anywhere in the world and construct genealogies. But until there is a Circassian-language version of this “census,” that seems unlikely. Indeed, the greatest danger is that only a few Circassians will participate and then, on that basis, Moscow will claim the Circassian nation is much smaller than heretofore assumed.
 
 

Bu haber toplam 2988 defa okundu.


Rafet Dzibe

İnsanlar aptal değil. Her şeyi irdeliyorlar. Artık ben kabardeyim, abzaxım yerine Çerkesim veya Adıgım diyorlar.

06 Kasım 2016 Pazar Saat 22:48
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net