Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Çoğunluğu Etnik Rus Olan Krasnodar’daki Çerkesler, Bölgenin Yerli Halkı Olarak Tanınmayı Talep Ediyor
24 Eylül 2016 Cumartesi Saat 21:08
Şimdiye kadar Çerkes aktivistler, Moskova’dan taleplerinin daha çok karşılık görmesi konusunda, geniş ölçüde başarısız oldular, fakat Çerkeslerin kendi farkındalıklarının çok daha iyi bir noktaya taşınmasını kesinlikle başardılar.
 
Valery Dzutsati, 20 Eylül 2016
 
Rusya’nın Krasnodar bölgesinden Çerkes aktivist Ramazan Khun, change.org web sitesine sıradışı bir çevirmiçi dilekçe sundu. Dilekçe, Rusya Devleti’ne, Vladimir Putin’e, ve Krasnodar kray idaresine, güneybatı Rusya’daki bir bölgede mukim Çerkeslere yerli halk olmaktan kaynaklanan hakların tanınması için çağrıda bulunmaktadır. 
 
 
Dilekçe şöyle söylemektedir: “Krasnodar Bölgesi’nde çoğu şehirler ve nehirler Çerkesçe adlara sahiptirler. Yüzyıllardan bu yana Çerkesler bu topraklarda yaşamaktadırlar: Krasnodar Yönetimi, halkımı hala bölgenin yerli halkı olarak tanımamıştır. Bu durum, atalarımızın tarihi ve halkım için çok büyük bir anlama sahiptir. Bu gerçeğin tanınması dışında başka bir şeye ihtiyacımız yoktur. Eğer bu isteğimiz gerçekleşirse, halkım, tarihin bir sayfasını memnuniyetle çevirecek ve daha da ileri gidecektir. Halkım, kendi ülkesini (Rusya’yı) sevmekte ve bu ülkenin onurunu, spor ve askeri alanlarda müdafaa etmektedir. Böylelikle bizim büyük ülkemiz, benim nakis bırakılmış halkımla hemhal olacak ve bu gerçeği tanıyacaktır,çünkü adalet galip gelmelidir !” (Change.org, erişim tarihi:20 Eylül 2016)
 
 
Krasnodar şu anda etnik Rusların çoğunlukta olduğu, 5.5 milyon nüfusu olan ve 29.000 km2  yüzölçümüne sahip, Güney Rusya’da bir bölgedir. Etnik Çerkesler bugün Krasnodar nüfusunun % 0,5’ini teşkil etmektedir. Fakat 19. Yüzyıl başlayıncaya dek Çerkesler, modern Krasnodar bölgesinin tamamını ve Karadeniz sahillerinin etkili kontrolünü ellerinde tutuyorlardı. Rus birliklerinin ilerlemesi yüzünden Çerkesler dağlara çekildi. Nihayetinde, Çerkeslerin ezici çoğunluğu vatanlarını terk etmek ve Osmanlı İmparatorluğu’na gitmek zorunda kaldı. O tarihlerdeki Çerkes nüfusunun, tahminlere göre % 90’ı ya açlıktan, ya hastalıktan öldü ya da Rusya Devleti tarafından yabancı ülkelere sürüldü (http://www.natpressru.info/index.php?newsid=5907 10 Temmuz 2010).   
 
Resim:natpress.net
 
Moskova, 19. yüzyılda, Rus Devleti’nin Karadeniz sahillerini Çerkes nüfusundan arındırdığını kabul etmedi. Çerkes aktivistler çok yoğun bir şekilde, Çerkes “soykırımı” nı tanıması için geçtiğimiz yıllarda Moskova’ya başvuruda bulundular, fakat  başvuruda bulunanlara, Rusya tarafından sadece bir alındı bildirimi gelmesiyle çok az bir şey başarmış oldular. Çerkes aktivistler, özellikle Krasnodar Bölgesi otoritelerinin, bu bölgenin yerli halkı olma taleplerini kasıtlı bir şekilde görmezden geldiklerini söylemektedirler. Çerkes aktivistlerin taleplerinin reddedilmesindeki temel sebebin, “Çerkeslerin milliyetçi kartı oynamaları” olduğu  resmi anlatılarda ifade edilmektedir. 
 
 
Krasnodar Bölgesi Çerkes Yaşlılar Konseyi Başkanı Ruslan Gvashev : “Onlar bizden korkuyorlar, Onların niçin bizden korktuklarını anlamıyorum. Bizler Çerkes olarak varlığımızı devam ettirirken eşit haklara sahip yurttaşlar olmak istiyoruz. Krasnodar Bölgesi Kanunlarına dahil edilmemizi istiyoruz” dedi. Gvashev’e göre Krasnodar otoritelerinin çok sayıda lideri, Çerkesleri bölgenin yerli halkı olarak tanıma sözü verdi, fakat bu sözler hiç bir şekilde gerçekleştirilmedi. Buna ilaveten bölgesel tarih ile ilgili ders kitapları bile Çerkesleri, bu bölgenin yerli halkı olarak görmezden gelmektedir. Krasnodar Bölgesi’nden bir çok kişi, Çerkesleri gayrıresmi şekilde bölgenin yerli halkı olarak tanırken, devlet politikasının, Çerkesleri kasıtlı bir şekilde bölge tarihinden hariç tutma tasarımı şeklinde zuhur etmesi bir çelişkidir (http://onkavkaz.com/news/1241-adygi-kubani-uzhe-25-let-ne-mogut-dobitsja-ot-vlastei-priznanija-ih-korennym-narodom-kraja.html ,14 Eylül 2016).
  
 
Görünüşe göre, bölgesel yetkililer ve Moskova’daki Rus otoriteleri, Çerkeslerin bölgenin yerli halkı olarak tanınmasının, Çerkes “Soykırımı”nın tanınması iddialarının meşruiyetini arttıracağından korkmaktadırlar. Böyle bir durum, aynı zamanda gerek Moskova’nın gerek Krasnodar otoritelerinin kaçınmak istedikleri, Krasnodar Kray ile Kuzey Kafkasya’nın etnik cumhuriyetleri arasında yakın bir bağlantıya işaret edecektir. Fakat Çerkeslerin yerli halk olmaktan kaynaklanan haklarının reddedilmesi de aynı zamanda Çerkesleri kızgınlığa sevk edecektir. Şu anda, Krasnodar otoriteleri, Krasnodar’daki tarihleri 19. yüzyılda başlamasına rağmen, Kazakların bölgenin “yerli halkı” olduğu ve daha önceki her şeyin “unutulduğu” numarası yapmaktadırlar.    
 
 
Şimdiye kadar Çerkes aktivistler, Moskova’dan taleplerinin daha çok karşılık görmesi konusunda, geniş ölçüde başarısız oldular, fakat Çerkeslerin kendi farkındalıklarının çok daha iyi bir noktaya taşınmasını kesinlikle başardılar. Vladimir Putin bizatihi, diğer sakıncalı gerçekler de dahil olmak üzere Çerkesleri, Çerkesler hakkında her şeyi ve onların Rusya İmparatorluğu’na karşı mücadelelerini mutlak ve uygun bir şekilde “unutan”,“yeknesaklaştırılmış tarih dersi kitapları” için baskı yapmaktadır (https://slon.ru/posts/51089,5 Mayıs 2015). Fakat Çerkes Halkı’nın ulusal bilincinin yükselmesi sebebiyle, tarihin yeniden yazılması için benzer girişimlerin bu grup içerisinde yer bulması, artan bir şekilde ihtimal dışı kalmaktadır.
    
 
Çerkesler için önemli ve onların iftihar edecekleri tarihi olayların üzerinin, Sovyet ve Rus otoritleri tarafından daha önceleri dikkatli bir şekilde örtülmüş olmasına rağmen, modern Çerkesler kendi tarihlerini  yavaş yavaş keşfetmektedirler. Bu bağlamda, Çerkes aktivistler geçenlerde, Rus İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu arasında 18 Eylül 1839 tarihinde imzalanan Belgrad Anlaşması’nın 6. maddesine  dikkat çekmişlerdir.  Anlaşmadaki bu maddeye göre, o zamanlardaki Çerkes ülkesinin bağımsızlığını kazanmış olması gerektiği, zira Çerkes ülkesinin,anlaşma gereği resmi olarak, Osmanlılar ya da Ruslara karşı herhangi bir sorumluluktan azade tutulduğunu ileri sürmüşlerdir (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1224592867603388&set=a.162594483803237.42507.100001580582352&type=3&theater ,18 Eylül 2016).
 
 
Günümüz Çerkes hareketinin dinamikleri ve Rus devletinin buna karşı tepkisi, Moskova’daki otoritelerin, Çerkeslerin pasifliği tarafından yatıştırılamayacağını  göstermektedir. Bu etnik azınlık, kollektif hareketin ve aktivizmin, Moskova karşısında pazarlık pozisyonunun iyileştirilmesine ihtiyacı olduğunu çok iyi bir şekilde öğrenmiştir. Şu anda Çerkesler, Rus Devleti’nden güce dayalı herhangi bir karşılığa maruz kalmaksızın, tarihsel hafıza kaybının reddi için baskı yaratmak amacıyla, kendi aktivitelerinin kalibre ayarlarını evirmektedirler.Ancak, büyüyen sükut-u hayalin,  bu ilişkiyi nihayetinde denge dışı bir alana sürükleyip sürüklemeyeceğini zaman gösterecek.  
 
 
 
 
Çeviri:Dr.Karden Murat
 
Cherkessia.net, 24 Eylül 2016
 
***
 
Circassians in Predominantly Ethnic-Russian Krasnodar Demand Recognition as Region’s Indigenous Population
 
Publication: Eurasia Daily Monitor Volume: 13 Issue: 151
 
By: Valery Dzutsati
 
Ramazan Khun, a Circassian activist from Russia’s Krasnodar region, posted an unusual online petition on the websiteChange.org. The petition calls on the Russian government, President Vladimir Putin, and the administration of Krasnodar krai to grant indigenous rights to the Circassians, who reside on the territory of this southwestern Russian region.
 
The petition says: “Most cities and rivers [in Krasnodar region] have Circassian names. For centuries, Circassians have lived here; still Krasnodar Territory’s Administration has not recognized my people as the indigenous population of the region. It means a lot to my people and the history of our ancestors. We do not need anything else than the recognition of this fact. If it happens, then my people will be able to turn the page of history and with gratitude go further forward! My people love their country [Russia] and defend its honor in sport, and in the military field. And so let our great country meet my people half way and recognize this fact because justice must prevail!” (Change.org, accessed September 20).
 
Krasnodar is currently a predominantly ethnic-Russian region in southern Russia with a population of 5.5 million and an area measuring about 29,000 square miles. Ethnic Circassians today comprise less than half of one percent of the population of Krasnodar region. However, until the start of the 19th century, Circassians occupied the entire territory of modern Krasnodar and effectively controlled the Black Sea coast. Following the Russian armies’ advances, Circassians retreated to the mountains. Eventually, the vast majority of them were forced to leave their homeland and flee to the Ottoman Empire. An estimated 90 percent of the Circassians at the time either starved to death, died of decease or were deported to foreign lands by the Russian government (Natpressru.info, July 10, 2010).
 
Moscow has failed to recognize that the 19th century Russian government decimated the Circassian population along the Black Sea coast. Circassian activists have intensively petitioned Moscow for the recognition of the Circassian “genocide” in recent years but have achieved little when it comes to acknowledgement of their grievances by Russia. In particular, Circassian activists say that the authorities of Krasnodar region intentionally ignore their pleas to recognize them as the indigenous population of the area. The primary reason for the rejection of Circassians’ claims is reportedly that “Circassians’ play the nationalist card.” The chair of the Circassian Council of Elders of Krasnodar region, Ruslan Gvashev, says, “They are scared of us. I do not understand why they fear us. We want to be citizens with equal rights while remaining Circassians. Include us into the Code of Krasnodar region.” According to Gvashev, numerous leaders of Krasnodar’s authorities have promised to recognize the Circassians as the indigenous people of the region, but these promises never materialized. Moreover, even the regional history textbooks ignore the Circassians as the indigenous population of the area. The paradox is that many people in Krasnodar region unofficially recognize the Circassians as the autochthonous people of the region, but government policy appears to be intentionally designed to exclude them from regional history (Onkavkaz.com, September 14).
 
Apparently, regional officials and the Russian authorities in Moscow fear that recognition of the Circassians as the indigenous people of the area will somewhat increase the validity of their claims for the recognition of the Circassian “genocide.” It would also indicate a closer connection between Krasnodar krai and the ethnic republics of the North Caucasus, something that both Moscow and Krasnodar authorities want to avoid. However, a refusal to recognize the Circassians’ indigenous rights also fuels their resentment. Currently, the Krasnodar authorities pretend that the Cossacks were the “indigenous people” of the area, even though their history in Krasnodar started in the 19th century and everything before that is “forgotten.”
 
Although, to date, Circassian activists have been largely unsuccessful in gaining greater accommodation of their demands by Moscow, they have certainly achieved a much better self-awareness among the Circassians themselves. Vladimir Putin has personally pushed for “unified history textbooks,” which would surely and conveniently “forget” about the Circassians and their struggle with the Russian Empire, along with other inconvenient truths (Slon.ru, May 5, 2015). But due to the rising national consciousness of the Circassian people, such attempts to rewrite history are increasingly unlikely to work among this group.
 
Little by little, modern Circassians have been rediscovering their history, which Russian and Soviet authorities had previously carefully stripped of all their important and proud historical moments. Among such events, Circassian activists have recently pointed to Article 6 of the Belgrade Treaty between the Russian Empire and the Ottoman Empire, signed on September 18, 1739. According to this point in the treaty, the activists argue, the Circassian lands at that time should have been granted independence, as they were formally released from any obligations to either the Ottomans or the Russians (Facebook.com, September 18).
 
The dynamics of today’s Circassian movement and the Russian government’s reaction to it indicate that the authorities in Moscow will not be mollified by the Circassians’ passivity. Rather, this ethnic minority has learned that activism and collective action is needed to improve its bargaining positions vis-à-vis Moscow. For now, the Circassians have managed to calibrate their activities so as to push for a rejection of the loss of historical memory but without incurring any violent reprisals from the Russian government. It remains to be seen, however, whether growing frustration eventually throws this relationship out of balance.

Bu haber toplam 5184 defa okundu.


hapi cevdet yıldız

Sn. Vahit Erdo haklı. Rus işine geleni görüyor, çekinmeden yalan söyleyebiliyor, gerçekleri değiştirebiliyor.

Çeçenlerin 1956 yılı ve sonrasında Kazakistan'dan getirildikleri doğru. Ama Kazakistan'a nereden götürülmüşlerdi? Orası doğru değil.
Rus Soçi'yi Türklerden aldık, orada Yunanlılar, Romalılar ve Türkler yaşıyorlardı, Krasnaya Polyana'da 300 yıldan beri Rus Kazakları yaşıyorlardı derken de doğruyu söylemiyordu.

Bunu bilmeli ne gibi bir durumla karşı karşıya olduğumuzu öğrenmeli ve ona göre tavır almalıyız. Saygılar.

25 Eylül 2016 Pazar Saat 13:24
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net