Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
N.Razıyet:“Ülkesine Dönüş Yapanlara Devlet Desteği Sağlanmalı”
09 Kasım 2015 Pazartesi Saat 16:41
Rusya Federasyonu Federal Meclisi’nde Devlet Duması milletvekili Natho Razıyet “Eski Ülkesi’ne Dönüş Yapanları Tanıtma Merkezi”ni bu yakınlarda ziyaret etti ve Adıge Cumhuriyeti Devlet Ajansına bir demeç verdi.

Rusya Federasyonu Federal Meclisi’nde Devlet Duması milletvekili Natho Razıyet “Eski Ülkesi’ne Dönüş Yapanları Tanıtma Merkezi”ni bu yakınlarda ziyaret etti ve Adıge Cumhuriyeti Devlet Ajansına bir demeç verdi. Merkez’in listesinde 10 aile ve 252 sığınmacının adı kayıtlı. Çoğu Suriye’den gelme.
Milletvekili, uzun yıllardan beri yaşadığı toprakları canını kurtarmak için terk etmek zorunda kalan kişilerle görüştü.
 
 
Natho Razıyet
 
 
- Orta Doğu’da, özellikle Suriye’de terörizmin gittikçe büyük boyutlar kazanmakta olduğu görülüyor, Suriye’de çok sayıda sorun bulunuyor. Bildiğiniz gibi RF Devlet Başkanı Vladimir Putin isabetli bir karar aldı, Rusya Silahlı Kuvvetlerini Suriye’de görevlendirdi. Barışçı nüfusu terörizmden koruma amacıyla Beşar Esad’ın daveti üzerine bu kararı aldı. Bundan başka Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov öncülüğündeki bir diplomasi heyeti, dünya devletleri heyetleriyle birlikte, bu son yıllarda Suriye’de yaşanmakta olan üzücü duruma bir çözüm bulmak için çabalarda bulunuyor. 
 
Kişi olarak, ben, ülkemiz yöneticilerinin çatışmaları kısa bir süre içinde durdurabilecekleri inancını taşıyorum, - dedi Natho Razıyet konuşmasında. Toplantılar sırasında konut ve göç sorunu, sosyal sorunlar ele alınıyor. Bunların çoğuna yanıt bulundu, bunların dışındakiler parlamenterlerin incelemelerinden sonra yanıtlanmak üzere bırakıldı.
 
 
- Düşünceme göre, Ülkesine geri dönmüş olanların sorunlarını çözmek için gerekli yasal düzenlemeleri tamamlamak, eksiklikleri gidermek önem taşıyor. Bu da, en başta, “repatriant” (Ülkesine iade edilen kimse) denilen kimselere ilişkin olmalı. Ardından onlara tahsis edilecek federal ve yöresel destekler konusu ele alınabilir. Ben de o konuda elimden gelecek her türlü desteği vermeye hazırım, - dedi son sözleri olarak Natho Razıyet.
 
Bunun dışında Natho Razıyet, Merkezde yaşayan kişilerin sosyal ve diğer sorunlarına ilişkin bilgiler de edindi, 10 aileye parasal yardımda bulundu, milletvekili olarak elinden gelecek her türlü desteği yerine getirmeye çalışacağı sözünü verdi.
 
 
Kandor Anzor, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması milletvekili sekreteri.
 
Adıge mak, 6 Kasım 2015
 
***
Cherkessia.net, 9 kasım 2015
 
 
****

06 ноября 2015
 
Натхъо Разыет: «Зи Хэкужъ къэзыгъэзэжьыгъэхэм къэралыгъо IэпыIэгъу ятыгъэн фае»
 
Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Натхъо Разыет Адыгэ Республикэм икъэралыгъо учреждениеу «Зи Хэкужъ къэзыгъэзэжьыгъэхэр хэзыгъэ­гъозэжьхэрэ Гупчэр» зыфиIорэм джырэблагъэ щыIагъ. Нафэу зэрэщытымкIэ, зышъхьэ къезыхьыжьэжьыгъэ нэбгырэ 252-рэ ащ датхагъ ыкIи унэгъуи 10 щэпсэу, ахэм янахьыбэр Сирий­скэ Арабскэ Республикэм къикIыгъ. Депутатым зышъхьэ къезыхьыжьэжьыгъэ цIыфхэу хьадэгъур къызышъхьащыхьагъэхэу илъэсыбэхэм зыщыпсэугъэхэ чIыпIэхэр къэзыбгынэн фаеу хъугъэхэм зэдэгущыIэгъу адыриIагъ.
 
- КъокIыпIэ Благъэм, Сирийскэ Арабскэ Республикэм зэрэщыщытым фэдэу, терроризмэм зызщиушъомб­гъурэ, дунэе гумэкIыгъор нахь лъэш зыщыхъурэ уахътэм непэрэ Iофтхьабзэр рекIокIы. ЗэкIэхэми шъущыгъуаз Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным Урысыем и УIэшыгъэ КIуачIэ­хэр Сирийскэ Арабскэ Республикэм щыгъэфедэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ, акъылы­гъэ зыхэлъ къэралыгъо унашъо зэриштагъэм. Мамыр цIыфхэр терроризмэм щыухъумэгъэнхэм пае президентэу Башар Асад IэпыIэгъу къаратыным къызэрэкIэ­лъэIугъэм епэсыгъэ джэуапэу ар хъугъэ. Ащ нэмыкIэу Урысые Федерацием IэкIыб къэрал IофхэмкIэ иминистрэу Сергей Лавровым пэщэныгъэ зыдызэрихьэрэ дипломат купым, дунэе къэралыгъо Iофы­шIэшхохэми яшIуагъэ къагъакIозэ, мы аужырэ илъэсхэм Сирием къитэджэгъэ гумэкIыгъошхор зэшIохыгъэным пае Iофтхьабзэхэр зэрахьэх. Сэ сицыхьэ пытэ зытелъыр тихэгъэгу ипащэхэм зэрахьэрэ Iофтхьабзэхэм яшIуагъэкIэ, зэпэуцужьыныгъэу ащ къитэджагъэр шIэхэу агъэуцун зэралъэкIыщтыр ары, - хигъэунэфыкIыгъ Натхъо Разыет пэублэ псалъэ къызешIым.
ЗэIукIэгъум илъэхъан цIыфхэр зыщыпсэухэрэ унэхэм, кощын Iофым, социальнэ лъэныкъом япхыгъэ Iофыгъо­хэр къаIэтыгъэх. Нахьыбэмэ джэуап гъэнэфагъэ агъотыгъ, адрэхэр парламентариехэр ахэплъэнхи, джэуап гъэнэ­фагъэ къаратыным пае къагъэнагъэх.
 
- Сэ зэрэсшIошIырэмкIэ, зи Хэкужъ къэзыгъэзэжьыгъэхэм ящыIэны-гъэ­кIэ мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъохэр зэшIохыгъэ хъунхэм пае шэпхъэ правовой лъапсэу щыIэхэм щыкIагъэу афэхъухэрэм джыри зэ ахэплъэжьыгъэн фае, анахьэу етIани гущыIэу «репатриант» зыфиIорэм къыхиубытэхэрэм афэгъэхьыгъэу. Нэужым етIанэ федеральнэ ыкIи шъолъыр фэгъэкIотэныгъэхэу ахэм аратын алъэкIыщтым егупшысэгъэн фае. Сэри сфэлъэкIыщтымкIэ а Iофхэм япхыгъэу амалэу сиIэр згъэфедэщт, - икIэухым къыIуагъ Натхъо Разыет.
 
Ащ нэмыкIэу Натхъо Разыет Гупчэм щыпсэухэрэм социальнэ ыкIи нэмыкI лъэныкъохэмкIэ яIофхэм язытет зыщи­гъэгъозагъ, унэгъуи 10-мэ зэтыгъо ахъ­щэ IэпыIэгъу аритыгъ, депутат Iоф­шIэнэу ыгъэцакIэрэм тегъэпсыхьагъэу яфедэхэр къыухъумэнхэм пае амалэу щыIэр зэкIэ ыгъэфедэнэу къыгъэгугъагъэх.
 
Къандор Анзор, Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ идепутат иIэпыIэгъу.

 


Bu haber toplam 2268 defa okundu.


Hapi Cevdet Yıldız

Sayın Erdo, teşekkür ederim. Ben de bazı dönüşçülerin muhbirlik yaptıkları gibi iddialarla karşılaştım. Mutlaka öyleleri vardır. Ancak Türkiye'den gitme biri neyin muhbiri olsun ki? Özellikle seküler bir yöre olan Adıgey'de. Çeçenya ve Dağıstan dense anlarım. Burada kraldan çok kralcılık söz konusu olabilir.
Sözünü ettiğiniz aşağılamalar Rus ırkçı ve faşistlerinin tutumları olmalı. Aklı başında Rus böylesine saçmalıklara pirim vermez diye düşünüyorum. Saygılar.

22 Kasım 2015 Pazar Saat 21:42
Vahit Erdo

Son 5 yılda onlarca siyasi tutuklama oldu. benim en yakın arkadaşım elektironik kelepçeli yurt dışına çıkışı yasaklandı, devlet dairelerinde benim gibi pasaportunuzu adıgey cum. den aldıysanız her tarafta zoruk çıkartıyorlar, aşağılayıcı sözler söylüyorlar. mesela türkiyede açtınız buraya gelince doydunuz degilmi ,rusya ya biat ediniz falan,,, beni KGB iki defa sorguya aldı devamlı teknik takip altındayız,,,, böyle söylemeyenler olabilir, çünkü; dönüşçülerin çoğunluğu dönek çıktı,,,onlar sınıf atlama, çarpık düzenden faydalanma peşinde olanlar , sanırım, işbirlikçi olunca hele hele ihbarcılık yapınca keyifler keka... daha dün nalçik de bir çok infazlar yapıldı, rusyada basında tam bir sansür vardır moskova dan haber gönderen türkiyeli gazeteciler ya tenbihlidir yada otosansür yapar yada her iki ülkedeki egemenlerin politik pezervatifidir...selamlar...

13 Kasım 2015 Cuma Saat 13:40
Hapi Cevdet Yıldız

Sayın Erdo, Rusya'da uzun süre bulunmuşsunuz. Şöyle diyorsunuz: Rus yönetimi "Türkiye'den gelenlere kök söktürüyor" diyorsunuz. Dönüşçülerimiz böyle söylemiyorlar?
Bu gibi konularda somut bilgilendirmede bulunur musunuz? Saygılar

11 Kasım 2015 Çarşamba Saat 13:06
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net