Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Adıge Mak:Şapsığe’de Çerkesçe Öğretim İki Okulda Yeniden Başlatılıyor
23 Eylül 2015 Çarşamba Saat 20:55
Kıyıboyu Şapsığe Çerkesleri bir süre önce Tuapse kentinde toplanmışlardı. Toplantıda ele alınan konular katılımcılar ve Şapsığların tamamı tarafından olumlu karşılanmıştı.

Kıyıboyu Şapsığe Çerkesleri bir süre önce Tuapse kentinde toplanmışlardı. Toplantıda ele alınan konular katılımcılar ve Şapsığların tamamı tarafından olumlu karşılanmıştı. Şapsığe yerleşimlerinde bulunan Adıge Xase örgütü şubeleri de bu amaçlar doğrultusunda aktif çalışmalarını sürdürüyorlar.

Novomihailovsk (Nıgepsıĥu) beldesi aktivistleri de –Tuapse’deki- toplantıya gelmişlerdi. Mihailovsk’un Adıgece eski özgün adı Nećepsıĥu idi. Mihailovski Adıge Xase’si örgütü ile Yaşlılar Meclisi üyeleri, Şapsığe Adıge Xase üst/ merkezî yönetimi başkanı Çaçuh Mecid’i de çağırdılar, toplantı görkemli bir biçimde yapıldı.

Nećepsıĥu belde Adıge Xase’si başkanı Şhalaho Rüstem (Ŝhelaĥo Rustam), Yaşlılar Meclisi başkanı Koceŝeve Nurbıy, Açumıj Ruslan, Şukina Lübe, Hağur Osman, Koceŝeve Ruslan, Aćeğu Vyaçeslav ve Koceŝeve Fatime söz alıp toplantıda birer konuşma yaptılar. En çok da Şapsığların yayın organı “Şapsığe” gazetesine abone yazımı konusu üzerinde durdular. Gazete okuyucu talebini karşılayamıyor, her yere ulaştırılamıyor. Elden dağıtılması da zor oluyor, yine de gazetede Şapsığ yerleşimlerindeki gündelik yaşam, Adıge ulusuna ilişkin haberler, insanları kaygılandıran şeyler gazetede yer alıyor ve bunların yazılması isteniyor. Bu konudaki çıkış yolları üzerinde de duruldu.

Okullarda anadili öğrenimine ilişkin aktif çalışmalar yapılmamış olması da kaygı uyandıran sorunlardan biri. Çaçuh Mecid’in söylediğine göre, küçük Çerkes çocuklarının devam ettiği bütün okullarda Adıgece (dilbilgisi) ve Adıge edebiyatı derslerinin Adıgece olarak okullarda okutulması hakkı sağlandı. Eylül ayında Novomihailovsk beldesindeki iki okula Adıgece dersler konacak, diğer okullar da bunu izleyecek.

“Çerkesya” adlı çocuk dans topluluğu dansçıları için Adıge kıyafetleri diktirilecek. Beldede yeni inşa edilen staddaki kapalı futbol sahasında yerleşim yerlerinin genç takımları mini futbol karşılaşmaları yapabilecekler.

Yeni evlenen gençlere konut inşa etmeleri ve üretim yapmaları için arsa ve toprak verilmemekte olması yıllardan beri aşılamayan bir sorun. Çözümü zor bir sorundur bu, çünkü bu konuda resmi devlet kurumlarının farklı yaklaşım ve uygulamaları var, bunlar birbiriyle çekişme içindeler, sorunun çözümü için uzlaştırıcı çalışmalar yapılması gerekiyor. Yörenin yerli ahalisi olan Şapsığların hakları da yeterince savunulamamış, bunların kullanabilmeleri için de yeni düzenlemeler yapılması gerekiyor.

- Köylerde oluşan genel değişim isteği, Şapsığ köylülerin bu değişime hazır olmaları memnuniyet verici, sorunun çözümüne bireysel katkılarını sunmaları da sevindirici bir gelişme, - dedi Mecid Çaçuh. – Novomihailovsk beldesinde faal insanlar, saygıdeğer yaşlılarımız bulunuyor. Elbirliği içinde çalışır ve ayağa kalkarsak, aşamayacağımız hiçbir güçlük, hiç bir engel kalmaz.

Nıbe Anzor

Şapsığe Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni,

Şapsığe (Şapsığya)Yerel Parlamentosu üyesi.

Adıge mak, 21 Eylül 2015

Çerkesçe'den Çeviren: Hapi Cevdet Yıldız

Cherkessia.net, 23 Eylül 2015


****

21 сентября 2015

Зигъо Iофыгъохэм анэсыгъэх

ХыIушъо шапсыгъэхэм язэфэс къалэу ТIуапсэ зыщыкIуагъэр бэшIагъэп. Ащ зыщытегущыIэгъэхэ Iофыгъохэр зэфэсым хэлэжьагъэхэми, шапсыгъэкIэ зызы¬лъытэжьырэ пстэуми агухэм анэсыгъэх, шапсыгъэ Адыгэ хасэм икъу¬тамэхэу псэупIэ зэфэшъхьафхэм ащызэхэщагъэхэм яIофшIэнкIэ загъэчаныгъ.

ПсэупIэу Новомихайловскэм иобщественникхэри ахэм ахэтых. Мыщ адыгэцIэ шъыпкъэу иIагъэр НэкIэпсыхъу. Чылэ Ха¬сэмрэ нахьыжъхэм я Советрэ хэтхэм шапсыгъэ Адыгэ Хасэм ипащэу КIакIыхъу Мэ¬джыдэ къызэрагъэблэгъэгъэ зэIукIэгъур гъэшIэгъонэу рагъэ¬кIокIыгъ.

Чылэ Хасэм итхьаматэу Шъхьэлэхъо Рустам, нахьыжъхэм я Совет ипащэу Къо¬джэ¬шъэо Нурбый, Ацумыжъ Руслъан, Шукшина Любэ, Хьа¬гъур Осмэн, Къоджэшъэо Руслъан, АкIэгъу Вячеслав, Къоджэшъэо Фатимэ зэхэсыгъом къыщыгу¬щыIагъэх. ЗэкIэмэ апэу шапсыгъэмэ ягъэзетэу «Шапсы¬гъэм» икъитхыкIын тегущыIа¬гъэх. Гъэзетым еджэ зышIоигъо пстэуми ар аIэкIахьэрэп. Икъе¬хьакIын къиныгъохэр къыпэ¬кIых, арэу щытми, шапсыгъэ къуаджэхэм ящыIакIэ, адыгэ лъэпкъым икъэбархэр, цIыфхэр зыгъэгумэкIыхэрэ Iофыгъохэр къызэрыхьэхэрэ гъэзетыр бэмэ къыратхыкIы ашIоигъу. Ащ къы¬хэкIэу, Iофыгъом хэкIыпIэу иIэ¬хэм атегущыIагъэх.

Ныдэлъфыбзэм изэгъэшIэн пылъ Iофтхьабзэхэр еджапIэхэм икъоу зэращызэхэмыщагъэхэр цIыфхэр зыгъэгумэкIырэ Iофы¬гъохэм ащыщ. КIакIыхъу Мэ¬джы¬дэ къызэриIуагъэмкIэ, адыгэ кIэлэцIыкIухэр зыщеджэрэ еджэ¬пIэ пстэуми адыгабзэмрэ адыгэ литературэмрэ ащызэра-гъэшIэ¬нэу амал яIэ хъугъэ. Iоныгъо мазэм къыщегъэжьагъэу Ново¬михайловскэм дэт еджэпIитIумэ адыгабзэр ачIалъхьагъ, нэмыкI еджапIэхэри ахэм къакIэлъы¬кIощтых.

КIэлэцIыкIу-къэшъокIо купэу «Черкесиер» зыфиIорэм хэтхэм шъуашэхэр афарагъэды¬щтых. СтадионыкIэу псэупIэм щагъэпсыгъэм чылэ хасэхэм къагъэхьазырырэ ныбжьыкIэ купхэр мини-футболымкIэ щы¬зэнэкъокъущтых.

Унагъо зышIэгъэ ныбжьыкIэ¬хэм псэупIэ тырашIыхьанэу ыкIи агъэлэжьэнэу чIыгу Iахь¬хэр къазэрарамытыхэрэм игугъу зашIырэр илъэс пчъагъэ хъугъэ. Ар Iоф псынкIэп, хэбзэгъэуцугъэу щыIэхэр зэрэзэпэуцужьыхэрэм къыхэкIэу Iофы¬гъом кIэух фашIышъурэп, ау зэпымыоу ащ дэлажьэх. ЧIы¬пIэрыс шапсыгъэхэм яфитыныгъэхэр икъоу агъэфедэхэу гъэпсыгъэнхэр атефэ.

- Къуаджэхэм адэсхэм ящыIакIэ зэблахъуным зэрэфэхьазырхэм ыкIи ашъхьэкIэ Iофыгъохэм язэшIохын къыхэлэжьэнхэу зэрэфаехэм инэу сегъэгушIо, - къыIуагъ шапсы¬гъэ Адыгэ Хасэм итхьаматэу М. КIакIыхъум. - Новомихайловскэм цIыф чанхэр, агъэлъэпIэрэ нахьыжъхэр щэ-псэух. ТIэ зэкIэдзагъэу къыддэхъу тшIоигъо гухэлъхэм Iоф адатшIэмэ, тикъарыу къымыхьын щыIэп.


Ныбэ АнзорBu haber toplam 1671 defa okundu.


Bu habere yorum eklenmemiştir. İlk yorumu siz ekleyin.
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net