Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
“Cigetlerin (Zikhlerin) Etnik Kimliği ve Gürcistan Tarihi’nde Cigetya” Başlıklı Uluslararası Bilim Konferansı
18 Ağustos 2015 Salı Saat 12:28
11-12 Aralık 2015 tarihinde, Çerkes (Adige) Kültür Merkezi, Profesör Giorgi Rogava’nın 110.doğum yıldönümü’ne adanmak üzere, “Cigetlerin (Zikhlerin) Etnik Kimliği ve Gürcistan Tarihi’nde Cigetya” Başlıklı Uluslararası Bilim Konferansı tertip edecektir.
 
(Profesör Giorgi Rogava’nın 110.Doğum Yıldönümü’ne Adanmıştır) 
 
11-12 Aralık 2015 tarihinde, Çerkes (Adige) Kültür Merkezi, Profesör Giorgi Rogava’nın 110.doğum yıldönümü’ne adanmak üzere,  “Cigetlerin (Zikhlerin) Etnik Kimliği ve Gürcistan Tarihi’nde Cigetya” Başlıklı Uluslararası Bilim Konferansı tertip edecektir. 
 
     
 
   
Çalışma Konuları:
 
 Zikh/Cigetlerin Etnik-Linguistik Kimlikleri 
 
 Gürcistan İçerisindeki Zikhiya/Cigetya Bölgesi 
 
 Zikh/Cigetlerin Etnik Kültürü 
 
 Yabancı Kaynaklarda Zikh/Cigetler
 
 Çerkes-Kartvel Etnik, Linguistik ve Kültürel İlişkileri 
 
 Abhaz-Adige Grubu Halkların Etnik Kökenleri Konusu 
 
 Abhaz-Adige ve Kartvel Dillerinin Yapısı Konusu (Etno-Linguistik Analizler)
 
 
Çalışmalar elektronik olarak sunulmalıdır. Söz konusu çalışmalar, circassianculture@gmail.com şeklindeki e-mail adresine, MS Word ve PDF formatlarında gönderilmelidir. Materyaller 600 kelimeyi aşmamalıdır (Gürcü Harfleri ile yazılan metinler Sylfaen, Rusça ve İngilizce yazılan metinler Times New Roman yazı tipinde olmalıdır). 
 
 
Konferans metinleri yayınlanacaktır. 
 
 
Çalışma dilleri: Gürcüce,İngilizce ve Rusça’dır. 
 
 
Önemli Tarihler:
 
Makale sunumu için son tarih:15 Ekim 2015 
 
Katılımın Onaylanması:15 Kasım 2015 
 
Konferans Tarihi: 11-12 Aralık 2015
 
Adres:   Sanapiro Str. 4, Tbilisi 0105, Rep. of Georgia.
 
 
 
 
Çeviri: Karden Murat Yıldırım

 

Cherkessia.net, 18 Ağustos 2015
 
 
****
 

"Issue of Ethnic Identity of Zichis/Jikis and Zichia/Jiketi in the History of Georgia"

(Dedicated to the 110th anniversary of Professor Giorgi Rogava)

On December 11-12, 2015, Circassian (Adyghian) Cultural Center will organize International Scientific Conference "Issue of ethnic identity of Zichis/Jikis and Zichia/Jiketi in the history of Georgia" dedicated to the 110th anniversary of Professor Giorgi Rogava.

Working topics:

• Issue of ethnic-linguistic identity of Zichis/Jikis

• Zichia/Jiketi province within Georgia

• Ethnic culture of Zichis/Jikis

• Zichis/Jikis in the foreign sources

• Circassian-Kartvelian linguistic, ethnic and cultural relations

• Issue of ethnogenesis of the peoples of the Apkhaz-Adyghean group

• Issue of structure of the Apkhaz-Adyghean and Kartvelian languages (ethno-linguistic analysis)

Reports should be submitted in electronic form. E-mail: circassianculture@gmail.com MS word- and PDF- formats. Material should not exceed 600 words (Georgian test should be in fonts: Sylfaen, Russian and English texts - Times new roman). Conference materials will be published.

Working languages: Georgian, English, Russian.

Key dates:

Material submission deadline: October 15, 2015

Confirmation of participation: November 15, 2015

Conference time: December 11-12, 2015

Address:  Sanapiro Str. 4, Tbilisi 0105, Rep. of Georgia.

 

***

Международная научная конференция   

“Проблема этнической принадлежности джигетов (зихов) и Джигетия в истории Грузии”

(Посвящается 110-летнему юбилею со дня рождения профессора Георгия Рогава)

11-12 декабря 2015 года при организации ЮЛПП «Черкесский (Адыгский) культурный центр» состоится международная научная конференция “Проблема этнической принадлежности джигетов (зихов) и Джигетия в истории Грузии”, посвященная 110-летнему юбилею со дня рождения профессора Георгия Рогава  

Рабочая тематика:

·         Проблема этноязыковой принадлежности джигетов (зихов)

·         Провинция Джигетия в составе Грузии

·         Этнокультура джигетов (зихов)  

·         Джигеты (зихи) в зарубежных письменных источниках 

·         Черкесско-картвельские этноязыковые и культурные отношения

·         Проблемы этногенеза народов, входящих в абхазо-адыгскую этнолингвистическую группу

·         Вопросы структуры абхазо-адыгских и картвельских языков (этнолингвистический анализ)

Материалы докладов принимаются в электронном виде на эл. почту:circassianculture@gmail.com  в формате MS word и PDF. Объем материалов не должен превышать 600 слов (для грузинского текста необходимо использовать фонт: Sylfaen, а для русского и английского текстов Times new roman). Материалы конференции будут изданы. 

Рабочие языки:

Грузинский

Английский

Русский

Важные даты:

Срок приема материалов: 15 октября 2015года

Подтверждения участия в конференции: 15 ноября 2015 года  

Время проведения конференции: 11-12 декабря 2015 года  

АдресГрузияТбилиси, 0105, ул. Санапиро 4

   

Bu haber toplam 5192 defa okundu.


Aleceriyeko

Bir Abhaz şehir efsanesi daha sonlanacak desenize?

24 Ağustos 2015 Pazartesi Saat 13:18
SEMİH AKGÜN

Cigetler'in Abazalığı veya Çerkesliği konusu çokça tartışılmakta.
Nitekim Adapazarı-Akyazı'da, 10'dan fazla Ciget/ Sadz köyünün bulunduğu bölgeye yapmış olduğum seyahatte tartışmamızın bir konusu da bu idi.

Daha önce sanal ortamda tanışıp yazıştığım Selçuk Sımsım arkadaşımızla burada ortak dostumuz Lov Dilek aracılığıyla tanıştık.
Kendisinin bu konular üzerine söylediklerini de önemsedim.
Yanlış ise düzeltsin kısaca söylemek istediği; "Bzıp ırmağının kuzeyinde bulunan ve kıyılardan dağlara doğru yerleşik bu topluluk için de Adığe, Abaza ve Vıbıh boylarından gelen farklı ailelerden gruplar bulunmaktadır. Fakat aynı kökenden gelen, aynı genetik form içinde yer alan bu topluluklar politik olarak bu noktada ayrıştırılamazlar."

Bilindiği gibi Bzıp ırmağı, Rus işgalini erken dönemde benimsemiş bulunan Abhazya prensliği ile Özgür Çerkesya topraklarını biribirinden ayırmaktaydı.
Bzıp'ın kuzeyinde bulunan bazı özgür köy toplulukları bulunmaktaydı.
Abhazlar son dönemde bu köyler ahalisinin Abhazya'dan buralara tarih içinde göç geliştirmiş topluluklar olduğunu öne sürüyorlar.
Kuşkusuz ki böylesi bir durum gerçekten de var, çeşitli dönemlerde bazı Abhaz grupları dağlara ve hatta dağların ötesine doğru da göç geliştirmişler.
Fakat bu bölgeler tümü ile tarih boyunca boş mu idiler?

Bölgenin yerlisi olan bir Çerkes boyu olarak da bilinen Vıbıh/ Ubıh toplumunun tarihi ise 2200 yıl gibi geriye doğru izlenebiliyor.
Çerkesçe/ Adığebze'den 2200 yıl önce ayrışmaya başlayan Vıbıhğıbze Soçi, Adler kentleri civarlarında yaygın biçimde konuşulduğu gibi yukarı dağlık alanlarda da belliki konuşuluyordu.
Fakat Vıbıh dili diğer Abhaz ve Adığe dillerine göre çok harfli ve dolayısıyla zor bir dil idi.
Muhtemelen bu da her iki dile karşı mevzilerini koruyamama durumunu kendiliğinden dayattı. Nitekim soykırım ve sürgün kararlarını Ruslar almazdan çok önce Adığebze'yi ortak bir anlaşma dili olarak benimsemişlerdi. Bunun zorunlu bir asimilisyon olmadığı belli.

Sadz/ Cigetler gibi bir çok topluluk, muhtemeldir ki üç dilli konumlarını tarihin derinliklerinde uzun zaman muhafaza ettiler.
Bağımsızlık ilanı ile Abhazya konusu her zamankinden daha fazla gündeme geldiğinden beri Ciget terimi/ adlandırması yerini artık belliki Sadz Abazaları'na bırakmış.
Fakat Cigetler için Abaza demek ne kadar doğru ve tarihsel gerçeklere uyuyor? Bilemiyorum.

Sınırda yaşayan her topluluk için bu tür sıkıntılar olur ve makuldur.
Fakat topluluğun içinden çıkacak aydınlar ve halkın kendisi bu sorunu giderecek bilgilere ve gerçeklere sahiptir.
Bu açıdan bakıldığında bilim çevrelerince bu sorunların giderilmesi için yapılacak her katkı Çerkesya gerçeğine olumlu bir katkı yapacaktır.
Sorun ne şekilde tanımlanırsa tanımlansın, bu coğrafya ne kadar zor ve anlaşılması karmaşık olsa da Çerkesya'nın bir parçası ve Abhazya'nın da yakın komşusudur.

19 Ağustos 2015 Çarşamba Saat 12:33
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net