Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Valery Dzutsev:Durumu En Belirsiz Olan Suriyeli Çerkes Mülteciler Karaçay-Çerkes’de İkamet Edenler
13 Ekim 2014 Pazartesi Saat 21:28
Suriye’deki iç savaş şiddetlendikçe Çerkesler ülkeyi terk etmeye çalışıyor. Ama pek azı Kuzey Kafkasya’daki tarihsel yurtlarına dönebildi.

Valery Dzutsev, 6 Ekim 2014 


Suriye’deki iç savaş şiddetlendikçe Çerkesler ülkeyi terk etmeye çalışıyor. Ama pek azı Kuzey Kafkasya’daki tarihsel yurtlarına dönebildi. Bir avuç Çerkes Karaçay-Çerkes’e gitmeyi başardı. Burada Çerkesler yerli halk statüsüne sahipler ama cumhuriyetin toplam nüfusunun sadece yüzde 12’sini meydana getiriyorlar. Dolayısıyla, durumu en belirsiz olanların Karaçay-Çerkes’de ikamet eden Suriyeli Çerkes mülteciler olduğu bildiriliyor. 

Rusya Federasyonu’na davetiye ile giriş yapan Çerkes mülteciler geçici oturma izni için başvuruyor. Rusya hükümeti Ukrayna’dan gelen etnik Rus sığınmacılar için bu prosedürü kolaylaştırdı. Ama bu durum Suriye’den gelen Çerkes mülteciler için geçerli değil. Çerkes aktivist Muhammed Çerkesov Rusya hükümetinin mültecilerin etnik kökenine göre yasal statü verdiğini küçümseyici bir üslupla anlatıyor. “Rusya’da yasal olarak yaşama hakkı Ukraynalı sığınmacılara tanınıyor. Suriyeli Çerkesler bu haktan yararlanamıyorlar. Çünkü konuk olarak görülüyorlar”. Rusya yasaları Suriye’den gelen mültecilerin sorunlarını çözme sorumluluğunu yine mültecilere yüklüyor. 

Mesela, geçici oturma iznine başvurabilmek için bir mülteci ailesinin her ferdinin 12 maaşa tekabül eden adam başı 3.000 dolara sahip olması gerekiyor. İzin üç yıllığına veriliyor. Ancak her yıl teyit edilmesi gerekiyor ve ailenin her üyesinin her seferinde 3.000 dolara tekabül eden miktara sahip olması isteniyor. Bu kural zaten güç durumdaki mültecilerin işini daha da zorlaştırıyor. Ayrıca Karaçay-Çerkes hükümeti mültecilere ücretsiz sağlık hizmeti sunmuyor ; mültecilerin sağlık giderlerini de kendileri karşılamaları gerekiyor. Çerkes aktivistler Suriye’den gelen mültecileri Habez, Ali-Berdukovsky ve Ersakon köyleriyle cumhuriyetin başkenti Çerkesk’e yerleştirdiler. (politika09.com, 24 Eylül) 


Karaçay-Çerkes küçük ama çok etnili bir cumhuriyet. Türkçe konuşan etnik Karaçaylar nüfusun yüzde 41’ini ; ikinci sıradaki etnik Ruslar yüzde 32’sini ; üçüncü sıradaki Çerkesler yüzde 12’sini oluşturuyor. Dil açısından Çerkeslerle Abhazlar arasında yer alan Abazalar nüfusun yüzde 8’ini teşkil ediyor. Etnik Kazaklara (Orta Asyalı Kazaklar—ç.n.) yakın olan bir başka Türk-dilli etnik grup Nogaylar cumhuriyetin toplam nüfusunun yüzde 3’ünü meydana getiriyor. Cumhuriyetin en etkili halkları etnik Karaçaylar ve Çerkesler olmakla birlikte etnik Karaçaylar yerel siyasete hakimler. Karaçay-Çerkes’de yaşayan etnik Rus nüfusun oranı 1989 yılında yüzde 42’den 2010’da yüzde 32’ye geriledi. Aynı dönem içinde etnik Karaçaylar yüzde 31’den yüzde 41’e tırmandı. Aynı dönemde cumhuriyetteki Çerkes nüfusu yüzde 10’dan 12’ye yükseldi.


Çerkeslerin anayurduna dönmesi için çalışan Çerkes Dönüş Örgütü (ÇDÖ) dönenler ve mültecilerle ilgili veri toplanmaya başlandığını ilan etti. ÇDÖ Kuzey Kafkasya’daki Çerkes STK’ları ve yerel hükümetlerle işbirliği yapıyor, başta Suriye olmak üzere yardıma muhtaç insanlara el uzatmak için Çerkes aktivistlerinin çalışmalarını koordine ediyor. Örgütün topladığı istatistiklere göre Kuzey Kafkasya’daki Çerkes cumhuriyetleri Suriye’den 1.624 mülteci kabul etmiş. 1.000’den fazlası Kabardey-Balkar’a, yaklaşık 600 kişi Adigey’e yerleşmiş, Karaçay-Çerkes’de ise sadece 24 mülteci ikamet ediyor. Türkiye’ye 6.000, Ürdün’e 4.000 ve diğer ülkelere 2.000 Çerkes mülteci sığınmış. ÇDÖ’ye göre “Suriye’de terk edilmiş Çerkes köyleri ve kentlerdeki mahalleler temel alındığında ülke içinde yer değiştiren mülteci sayısının 15.000 olduğu sanılıyor” (circassianrepatriation.com, 6 Ekim’de erişildi) 


Suriyeli Çerkes mülteciler sayıca az olmalarına rağmen Moskova onları kabul etmede istekli davranmadı. Suriye krizinin Soçi’deki Kış Olimpiyatı ile aynı döneme denk gelmesi Çerkes mülteciler açısından bir şanstı. Rusya makamları Çerkesler’in Soçi Olimpiyatı’na muhalefetini yumuşatmak için Suriyeli Çerkes mültecileri kabul etmede biraz daha ılımlı davrandılar. Ancak Moskova Olimpiyat tesislerinin güvenliğini sağladığına ve Çerkes protestolarından çekinmediğine kanaat getirince vize kısıtlamaları ve Çerkes aktivistleri üzerindeki baskılar arttı. Olimpiyat Oyunları’nın başladığı gün Nalçik’te yapılan küçük protesto eylemleri bastırıldı. (Kavkazsky Uzel, 7 Şubat) 


Rusya hükümetinin Suriyeli Çerkes mültecilere yönelik tavrı iyi planlanmış bir dışlama stratejisine dönüştü. Moskova Çerkes mültecileri içeri almamak yerine vize vermiyor. Ülkeye kaçak girmeyi becerebilmiş mülteciler hükümet yardımından yararlanamıyor. Çok sayıda mülteciye yardım etmiş olan Perit derneği kapatıldı. Ancak bir avuç mülteciye yardım edebilen küçük aktivist gruplarına ise göz yumuluyor. Çünkü Moskova çok az sayıda mültecinin ülkeye giriş yapmasını sorun olarak görmüyor.


Çeviri : Dr. Ömer Aytek Kurmel

Cherkessia.net, 13 Ekim 2014


****


Situation of Circassian Refugees from Syria Reportedly Precarious in Karachaevo-Cherkessia


Valery Dzutsev, October 6, 2014 


As civil war rages in Syria, Circassians there are trying to escape to other countries, but few of them have been able to return to their historical homeland in the North Caucasus. A handful of the Circassians ended up in Karachaevo-Cherkessia, where Circassians are the titular ethnic group, but comprise only about 12 percent of the republic’s total population. Accordingly, Circassian refugees from Syria currently residing in Karachaevo-Cherkessia are reportedly in the most precarious situation of all. 


After Circassian refugees receive an invitation and enter the Russian Federation, they apply for a temporary residence permit. The Russian government has simplified this procedure for ethnic-Russian refugees from Ukraine, but not for the refugees from Syria. Circassian activist Muhamed Cherkesov scornfully noted how the Russian government awards legal status to refugees depending on their ethnic background. “This [legal permit to live in Russia] pertains to the Ukrainian refugees. Syrian Circassians do not receive such a status, because they are considered to be guests, so no benefits for them.” Russian law essentially puts the responsibility for resolving the problems of the refugees from Syria on the refugees themselves. For example, in order to apply for a temporary residence permit, each member of a refugee family has to have the equivalent of 12 living wages—about $3,000 per person. The permit is granted for three years, but it has to be confirmed every year and each person in the family is required to have the equivalent of $3,000 each time. Naturally, this requirement poses quite a serious challenge to destitute refugees. In addition, the regional government in Karachaevo-Cherkessia reportedly does not provide medical assistance to the refugees, who, therefore, have to cover their own medical expenses. Circassian activists distributed refugees from Syria in private homes in the villages of Khabez, Ali-Berdukovsky and Ersakon as well as in the capital of the republic, Cherkessk (politika09.com, September 24). 


Karachaevo-Cherkessia is a small, but ethnically highly diverse republic. Ethnic Karachays, a Turkic-speaking people, make up 41 percent of the population; ethnic Russians come in second, with about 32 percent of the total population; while Circassians (Cherkess) are in third place, with 12 percent. The Abaza—an ethnic group that is linguistically situated between Circassians and the Abkhaz—make up 8 percent. Another Turkic-speaking ethnic group, the Nogais, who are close to ethnic Kazakhs, comprise about 3 percent of the republic’s population. Ethnic Karachays and Circassians are the two most influential ethnic groups in the republic, but ethnic Karachays tend to dominate the republican government. The share of ethnic Russians in Karachaevo-Cherkessia dropped from 42 percent in 1989 to 32 percent in 2010. In the same period, the share of ethnic Karachays rose from 31 percent to 41 percent. The number of Circassians in the republic in the same period rose from 10 to 12 percent. 


Meanwhile, the Circassian Repatriation Organization (CRO), a Circassian organization dedicated to the repatriation of Circassians to their homeland, announced the start of collecting data on the Circassian returnees and refugees. CRO cooperates with Circassian non-governmental organizations and republican governments in the North Caucasus and tries to coordinate the efforts of the Circassian activists to help people in need, especially in Syria. According to statistics collected by the organization, the Circassian republics of the North Caucasus have taken in 1,624 refugees from Syria. Over 1,000 have settled in Kabardino-Balkaria, about 600 in Adygea and a mere 24 refugees currently reside in Karachaevo-Cherkessia. For comparison, an estimated 6,000 Circassian refugees are in Turkey and 4,000 in Jordan, while other countries took in another 2,000 Circassian refugees from war-torn Syria. CRO further stated that “based on the number of abandoned Circassian villages and Circassian communities in the cities in Syria today, the number of internal refugees is about 15,000” (circassianrepatriation.com, accessed October 6). 


Despite the relatively small number of Circassian refugees from Syria, Moscow has been quite reluctant to allow them in. Luckily for the Circassian refugees, the crisis in Syria coincided with the Winter Olympics in Sochi earlier this year, so the Russian authorities appeared to be more lenient in allowing in some Circassian refugees from the civil war zone in the Middle East, in order to dampen Circassian opposition to the Sochi Olympics. However, as Moscow became more reassured that it could control the situation at the Olympic sites and not fear Circassian protests, visa restrictions and pressure on the Circassian activists grew. The government suppressed small protests in Nalchik, Kabardino-Balkaria, which took place on the opening day of the Olympic Games (Kavkazsky Uzel, February 7). 


The Russian government’s strategy toward the Circassian refugees from Syria appears to have evolved into a sophisticated containment strategy. Instead of expressly prohibiting the influx of Circassian refugees from Syria, the Russian government denies them visas. Those refugees who have managed to sneak in receive no assistance from the government. Circassian organizations that were able to provide assistance to a significant number of refugees, such as the Peryt organization, have since been shut down. Small groups of Circassian activists who can help only a handful of refugees from Syria are ignored as Moscow does not seem to mind accepting insignificant number of Circassian returnees. Bu haber toplam 2511 defa okundu.


Ercan Bayraktar

olacak şey mi insanın kendi ülkesine mülteci bile gidememesi ?

15 Ekim 2014 Çarşamba Saat 00:57
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net