Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Alexander Sanders: Kafkasya: Tarihi Çerçeve
07 Mayıs 2019 Salı Saat 15:45
Alexander Sanders: Kafkasya: Tarihi Çerçeve
 
Hoheneichen-Verlag / München. 1944. S. 81f.
 
     
Asıl Kuzey Kafkas kabilelerinden en aktif ve önemli olan dağ halkları, Adıgeler (Antlar, s. 76) ya da başka deyişle Çerkeslerdi. Klasik antik dönemlerinde, Kerketler (Cercetae, dolayısıyla "Çerkesler") olarak bilinen Çerkesler, Kiev kroniklerinde Kasog veya Kosogiey adı altında geçer. Adıgeler, eskiden beri tarım ve hayvancılıkla uğraştı. Beş sınıfa ayrıldılar: Prensler, soylular, özgür halk, serfler ve köleler. Görece yüksek kültürel statüsünden dolayı, Adıgeler geri kalmış komşuları Osetler, Balkarlar ve Kuzey Kafkasya'nın diğer halkları üzerinde güçlü bir etkiye sahipti.
 
Hıristiyanlık 6. yüzyılda Çerkesya'ya nüfuz etti. Karadeniz kıyılarındaki Çerkeslere, Don, Batı Kuzey Kafkasya bölgelerinden Dinyeper, hatta Tuna'nın ağzına yayıldı (bkz. S. 272 ​​ff). Yınal, Kabarda'daki prens ailelerin soyundan gelenlerin soyundan geldiği eski zamanlardan kalma büyük yöneticilerden biridir. Çerkes kabilelerinin birliğini ve Kabardey iktidarını güçlendirmesiyle bilinir. Çerkeslerin ülkesi, Sarmatya İmparatorluğu, Hazar İmparatorluğu, Tmutarakan Prensliği gibi çeşitli Doğu Avrupa devletlerinin oluşumu için başlangıç ​​noktasıydı. Çerkeslerin sözlü gelenekleri, Çerkes halkının tarihine daha fazla ışık tutabilmek için komşu halkların kaynakları ve yıllıkları ile birlikte kullanılmalıdır.  S.75f.
 
 
Avrupa'nın kuzeyindeki Germenler ile Kafkaslar arasındaki bağlantı, halen birçok Germen şiirinde ve efsanesinde ifade bulmaktadır. Öyleyse Anglo-Sakson Beowulf'ta, "entics" kelimesinin göründüğü yer. Germen geçmişinin en büyük araştırmacılarından olan Olrik, Anglo-Sakson şiirinde "Antisch" olarak bulunan "entics" kelimesini özetliyor. [Axel Olrik, Ragnarök, Weltuntergang, Berlin ve Leipzig 1922, S. 475 f.]
 
Eski (Kafkas) silahlarının (eski kılıçlar, eski miğferler vb.) Kuzey Avrupa'ya yayıldığına işaret ediyor. Beowulf’ta silahlara ve değerli taşlara Antiy denir: "Hygelâc'ın kalın kılıcı, geniş kılıcını, eski kocaman kılıcını ve miğferini koruyucu duvardan geçirmesini sağlar "(ant - kaskları 2980); (anti-kask 2980); Antların eski eserleri: "Bu, Beowulf'un derinliklerden çıkardığı bir kılıçtır" (enta oergeweorc 1680 ), "bir höyükteki hazine gibi" (eald enta geweorc 2775), "hatta bir hazine mağarası" (enta geweorc 2718).
 
En eski şiirin, özellikle de Anglo-Saksonların şiirinin geç döneminde görünüşte fantastik özelliklerden beklenenden daha fazla gerçek silahlanmaya daha yakın olduğu biliniyor olabilir. Bu nedenle, kahramanların silah menşei için benzer bir açıklama bekleme hakkımız olabilir. Antlar muzaffer savaşların hazırlığı sırasında, ilk olarak savaşçı Çerkeslerin o zaman elde etmeye çalıştıkları muhteşem döğülmüş oryantal silahlara sahip olmaları gerekir.
 
Günümüzde olduğu gibi, Çerkesler kendilerini Yunan-Kafkas Atiche yada Antike'ye göre Adıgeler olarak adlandırıyorlar. Ptolemy, Kuzey Kafkasya'da Kuban'ın her iki tarafındaki Antikei adında bir kabileden bahsediyor. Strabon'da Antikitis ismini Kuban Nehri'nin nehir yatağında buluruz. Kahraman şarkılarında Çerkesler her zaman kendilerini Antlar olarak adlandırırlar. Olrik'e göre, Antikai (Adıgey) ismi Antlardan türetilmiş olmalı.
 
Kafkasya'yı iyi tanımlayan Procopius, Don nehrinin ağzının doğusundaki, Kafkasya'nın kuzeyindeki bölgedeki Antai hakkında (Bellum gothium, bölüm 4'te) anlatıyor. Procopius'a göre, Gothlar ve Hunlar arasındaki şiddetli savaşlar Antların ülkesinde gerçekleşti. Jordanes (Getika, 48), Ostrogotların Kral Ermanrich'in ölümünden sonra Hunlara bağlı olmasına rağmen, Ostgote Amaler Vinithar'ın "prens" ünvanını koruduğunu söylüyor. Bu Vinithar'ın Antların topraklarını istila ettiği söyleniyor. Vinithar'ın Kafkasya'ya daha fazla nüfuz ettiği görülüyor. Arak nehri kıyısında Hunlara karşı savaşırken öldü. Gürcülerin aslen (Gothlar gibi) Aryanlar olduğu gerçeği, Kafkasyalı Gothların, Kafkasyalılara olan mevcut tutumu üzerine özel bir ışık tutuyordu.
 
Daha sonraki zamanlarda bile Kafkasyalı Gothlar ve Kafkasyalılar arasında yakın bir kilise-din bağlantısı olduğu görülüyor. George Chuzes - Monazoni (keşiş - 11. yüzyıl), St. George biyografisinde Kutsal Dağ ile ilgili (Athos, Afon) (Gürcü), aziz ve patrik ile Antakya (Antiochien) hanedanlığı arasındaki anlaşmazlığı anlatıyor. Gürcü Kilisesi'nin otosefali (kendi kendine yeterliliği), yasama gücünün kanıtlandığı görülmüştür. Aziz tarafından söylenen bir konuşmada George: "Yunanistan'da artık Ortodoksluğun olmadığı bir zamandı ve Mtsheta'daki John Geth, büyük Sinaxarion'da yazıldığı gibi, piskopos olarak seçildi"
 
Gothlar ve Kafkasyalılar arasındaki ilişki çok uzun sürmeli; 16. yüzyıldan önce bunu detaylı olarak duyuyoruz. Kırım'ın 1475'te Türkler tarafından ele geçirilmesinden sonra, 1484'ten önce Çerkesya'ya kadar yaşayan Gothlar onlar tarafından köleleştirildi (Türkler) [Peucer ve Melanchthon]. 
 
Modern bilgilendiricilerin haberlerine dayanarak, Kolkhis'deki Germen dili ve Kolkhis'deki Göteborg'u bildirirler. Melanchthon şöyle yazıyor: "Ad hodie Gottia nominatur regio, vicina Colchicae, et sunt в Taurica Gotti linguam Germanicam renitentes" Altıncı yüzyılda, sadece Tauria Gothları değil, aynı zamanda Kafkas Gothlarının da Kolkhis civarında bulunduğunun bir işaretidir. Peucer, "Germen dili hala Kolkhis'te gevşek bir şekilde kullanılıyor ve bu gerçek sürekli olarak doğrulanıyor" diyor.
 
Yasal Uyarı: Tercümeler, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre korunmaktadır. Bu tercüme, cherkessia. net’in ya da çevirenin yazılı izni olmaksızın, tamamen ya da kısmen kullanılamaz.
 
Almanca'dan Rusçaya Çeviri: Andreas Krause
 
Rusçadan Türkçe'ye Çeviri: Tlepşuko Ömer Çakırer
 
Cherkessia.net, 7 Mayıs 2019
 
***
 
Kaukasien, A.Sanders. 
 
Hoheneichen-Verlag/ München. 1944. S. 81f.
 
Из фактических северокавказских племен наиболее политически активными и важными были горские народы, адыги (Anten, p. 76) или по другому черкесы. В классической древности адыги они же черкесы были известны под именем керкетер (Cercetae, отсюда «черкесы»), а в киевских хрониках - под косогами или косогией. Адыги занимались сельским хозяйством и животноводством с незапамятных времен. Они были разделены на пять классов: князья, дворяне, вольники, крепостные и рабы. Благодаря своему относительно высокому культурному статусу, адыги оказали сильное влияние на своих отсталых соседей, на осетин, балкар и других народов Северного Кавказа.
 
Христианство проникло в Черкессию в 6 веке. Из западных северокавказских областей черкесы с берега Черного моря распространяются через Дон, Днепр, даже до устья Дуная (см. стр. 272 и далее). Инал назван одним из великих правителей с древних времен, от которых произошли потомки княжеских семей Кабарды. Ему приписывают союз черкесских племен и укрепление кабардинской власти. Страна черкесов была отправной точкой для строительства различных восточноевропейских государств, таких как Сарматская империя, Хазаранская империя, Княжество Тмутаракань. Устные традиции черкесов должны использоваться в сочетании с источниками и летописями соседних народов, чтобы пролить больше света на историю черкесского народа.
S.75f.
 
Связь между германским севером Европы и Кавказом до сих пор находит выражение во многих стихах и легендах Germanen. Так в англосаксонском Беовульфе, где появляется слово «entics». Олрик, один из великих исследователей германского прошлого, резюмирует слово «entics», встречающееся в англосаксонской поэзии, как «antisch». [Axel Olrik, Ragnarök, die Sagen vom Weltuntergang, Berlin und Leipzig 1922, S. 475 f.] 
Он указывает, что древнее (кавказское) оружие (старинные мечи, старинные шлемы и т. д.) распространилось в Северную Европу. //В Беовульфе оружие и драгоценные камни называются антийскими: "Cмелый меч Hygelâcs пускает свой широкий меч, свой старый огромный меч и свой антийский шлем войти через стену щита" (антийский шлем 2980); "древняя работа Антов" - это меч, который Беовульф поднимает из глубин (enta oergeweorc 1680), как сокровище растяжения в кургане (eald enta geweorc 2775), даже пещера сокровищ - enta geweorc (2718).
 
Теперь может быть известно, что самая ранняя поэзия, особенно поэзия англосаксов, гораздо ближе к реальному вооружению в период миграции, чем можно было бы ожидать от, казалось бы, фантастических особенностей. Таким образом, мы можем иметь право ожидать аналогичного объяснения происхождения оружия героев. Во время победоносных сражений готов с Антами, первые, должно быть, присвоили восхитительно выкованное восточное оружие, которое воинственные черкесы стремились получить в то время.
 
Как и в наши дни Черкесы называют себя адыгами, по греко-кавказскому Atiche или Antike. Птолемей называет племя по обе стороны Кубани на Северном Кавказе Антикаем (Antikai). В Страбоне мы находим на русле реки Кубани имя Antikitis. В героических песнях черкесы всегда называют себя Anten. По словам Олрика, имя Антикай (Адыгея) должно быть производным от Антен.
 
Прокопий, хорошо основательно описавший Кавказ, говорит (in Bellum gothium, глава 4) об Antai (Антии) в районе к северу от Кавказа, к востоку от устья Дона. По словам Прокопия, ожесточенные бои между готами и гуннами происходили в стране Антев. Джорданес рассказывает (Гетика, 48), что, хотя остготы впали в зависимость от гуннов после смерти короля Эрманриха, Ostgote Amaler Vinithar сохранил свой Княжеский титул. Этот Vinithar, как говорят, вторгся в землю Anten. Похоже, что Vinithar проник дальше на Кавказ. На реке Эрак он погиб в борьбе с гуннами. Тот факт, что грузины изначально (как и готы) были арийцами, проливает особый свет на отношение кавказских готов к кавказцам. Кажется, даже в более поздние времена между Кавказскими готами и Кавказом существовала тесная церковно-религиозная связь. Георг Чузес-Моназони (монах-пресвитер 11-го века) описывает в биографии святого Георгия Святой Горы (Афон) (грузинский) спор между святым и патриархом и сановниками Антиохии (Antiochien), в котором святой Георгий Законодательная власть 
 
автокефалии (самообеспечения) грузинской церкви доказана. В речи, произнесенной св. Георгием, говорится: «Это было время, когда в Греции больше не было православия, и Иоанн Гетский в Мцфете был рукоположен в епископа, как написано в великом Синаксарионе». Отношения между готами и кавказцами, должно быть, продолжались долгое время; давайте послушаем об этом подробно до 16 века. После захвата Крыма турками в 1475 году, в 1484 году готы, проживающие до Черкессии, были ими (турками) порабощены.
 
[Peucer и Меланхтон]
Основываясь на новостях современных информаторов, они сообщают о германском языке в Колхиде и Гетеборге на Колхиде. Меланхтон пишет: «Ad hodie Gottia nominatur regio, vicina Colchicae, et sunt в Taurica Gotti linguam Germanicam renitentes» - признак того, что в шестнадцатом веке в окрестностях Колхиды существовали не только таврические готы, но и кавказские готы. Peucer сообщает: «В Колхиде по-прежнему свободно используется германский язык и этот факт константно подтверждено».
 
***
 
Olrik, a. a. O., S. 464, 476.
 
Vgl. oben, S. 73.
 
Olrik. S. 465. Jordanes erwähnt in seinem Werk „Getica“ auch die Antes an der nordwestlichen Ecke des Schwarzen Meeres. Sie wären nach Olrik nicht dieselben, die Jordanes im Kaukasus als Anti bezeichnet (Olrik, S. 466). Marquart geht noch weiter und bezieht alles, was Jordanes im Zusammenhang mit den Kaukasusanten sagt, auf die Anten, die am Ufer des Schwarzen Meeres zwischen dem Dnjestr und Dnjepr saßen. Marquart sucht dementsprechend den Fluß Erak zwischen dem Dnjepr und dem Dnjestr (Osteuropäische Streifzüge, S. 367). Diese Ansicht Marquarts scheint aus seiner Unkenntnis der kaukasischen Quellen, die Olrik benutzt hat, zu stammen. Wir glauben aber auch, daß Olriks Trennung der Kaukasusanten von den Anten zwischen Dnjepr und Dnjestr nicht zu Recht besteht (vgl. unten S. 272 f.). Freilich werden die Anten, die zwischen dem Dnjepr und dem Dnjestr saßen, Volkselemente dieses Raumes in sich aufgenommen haben. Der Name Tscherkessen stammt sicher von dem Namen Cercetae, einem alten Volksstamm im Nordkaukasus, wo heute tscherkessische Gebiete liegen.
J. Marquart, Die Bekehrung Iberiens, „Caucasica“ 1931, Fasc. 7, S. 112. – K. Kekelidse, Die Bekehrung Georgiens zum Christentum, "Morgenland" 1928, Heft 18.
Rostovcev, Anticnaja dekorativnaja zivopi´s na Juge Rossii, Petersburg 1914, S. 272.
Sitz des georgischen Kirchenhauptes.
Peucer, Chronicon Carionis, Quarta pars, Frankfurt a. M. 1588.

Bu haber toplam 4932 defa okundu.


Bu habere yorum eklenmemiştir. İlk yorumu siz ekleyin.
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net